Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R) om flagging på FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk

Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R) 

Israels brutale krigføring og drap på sivile palestinere på Gaza river i stykker relasjoner og kutter over familiebånd. Overlevende må gravlegge sine barn og foreldre og krigen isolerer mennesker fra sine nærmeste. Palestinere i alle land og i vår kommune opplever i disse dager en dyp utrygghet, redsel for sine nærmeste, fortvilelse og desperasjon.

29. november er FNs internasjonale dag for solidaritet med det palestinske folk. En solidaritet som gir seg uttrykk over hele verden for øyeblikket, gjennom markeringer og demonstrasjoner. 

Vil ordføreren sørge for at det palestinske flagget blir heist på rådhuset den 29. november for å vise vår solidaritet med det palestinske folk?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Takk for spørsmålet ditt om flagging på den internasjonale dagen for solidaritet med det palestinske folket, som markeres av FN den 29. november hvert år. Datoen 29. november er dagen Generalforsamlingen i 1947 foreslo delingen av det historiske Palestina-området i to stater, en jødisk og en arabisk stat.

Spørsmålet om flagging i Asker er helt betimelig, gitt den forferdelige situasjonen mange mennesker i Palestina nå befinner seg i, og behovet for en tostatsløsning.

Vi har ingen tradisjon for å markere denne dagen med flagging, og å innføre dette i år, er slik jeg ser det, ikke hensiktsmessig. Et flagg kan være et sterkt symbol, på godt og vondt. Dette må vi som lokale myndigheter ha med oss når vi skal uttrykke vår medfølelse og solidaritet.

Som representant for alle kommunens innbyggere vil jeg heller her uttrykke medfølelse til alle berørte ofre i denne ufattelig brutale krisen.

Jeg viser for ordens skyld til regler og rutiner for flagging i Asker kommune her:

Ifølge lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger, er det forbudt for kommuner å flagge med andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget og ev. kommuneflagget (hvis man har det). Dette forbudet gjelder ikke «i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse.»

Ifølge Asker kommunes eget vedtatte flaggreglement, skal ikke vi flagge med andre lands nasjonalflagg. Som ordfører kan jeg gjøre unntak fra dette, men da ved flagging fra flaggborgen i rådhusparken – ikke fra flaggstangen på rådhustaket. Vi har tradisjon for å flagge fra flaggborgen blant annet i forbindelse med Pride-markeringen i juni hvert år. Vi flagger også med FN-flagget på FN-dagen 24. oktober.