Spørsmål fra Ivar Granum (A) om deponering av farlig avfall

Spørsmål fra Ivar Granum (A)

Under formannskapet 10. oktober stilte Ivar Granum følgende spørsmål vedr. deponering av farlig avfall fra Tønsberg på Oredalen deponi- og avfallsanlegg i Tofte:

  • Hvorfor pålegges ikke Bergen å deponere dette avfallet selv?
  • I et overordnet miljøperspektiv, hvordan kan transport over fjellet fra Bergen til Tønsberg og Tofte forsvares?
  • Det kom frem av telefonsamtale at Miljødirektoratet hadde i denne saken overstyrt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hvordan kan det skje?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Kommunedirektøren ønsker å formidle følgende svar fra Ola Foyn i Lindum Oredalen AS til formannskapets medlemmer:

  • Transport skjer med båt ca. annenhver uke.
  • Primært transporteres dette til Tønsberg.
  • På grunn av vær og vind og produksjonsmessige forhold ønskes "backup-mulighet" med Lindum Oredalen.
  • Transport vil da være med båt til Drammen havn og lastebil derifra.
  • Det blir fraktet ca. 2.000 tonn på båt annenhver uke. Når båt ankommer, betyr dette ca. 40-50 lastebiler.

Ola Foyn kunne gjerne komme i FSK og informere mer.