Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R) om Energifondets investeringer - etiske retningslinjer

Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R)

Ukraina har laget ei liste på 28 selskaper de mener har virksomheter i Russland.

 • Mondelez (USA)
 • Procter & Gamble (USA)
 • Bonduelle (Frankrike)
 • Yves Rocher (Frankrike)
 • Auchan (Frankrike)
 • Xiaomi (Kina)
 • Leroy Merlin (Frankrike)
 • Raiffeisen Bank International (Østerrike)
 • Metro (Tyskland)
 • TMS Tankers (Hellas)
 • Minerva Machine (Hellas)
 • Thenamaris Ships Management (Hellas)
 • Delta Tankers Ltd. (Hellas)
 • Dynacom Tankers Management Ltd. (Hellas)
 • OpenWay Group (Belgia)
 • Danieli (Italia)
 • Mondi Group (Storbritannia)
 • eKassir (Estland)
 • Liberian International Ship & Corporate Registry (Liberia)
 • Comnav Technology Ltd. (Kina)
 • Buzzi Unicem (Italia)
 • China State Construction Engineering Corporation (Kina)
 • Peninsula Petroleum Ltd (Irland)
 • Great Wall Motor (Kina)
 • OTP Bank (Ungarn)
 • CK Birla Group (India)
 • Hikvision (Kina)
 • Dahua Technology (Kina)

Vi har forstått det tidligere dithen at Energifondets investeringer tuftes på Oljefondets etiske retningslinjer. Nå viser det seg at Oljefondet ved årsskiftet hadde investeringer i 13 av disse 28 selskapene.

Er noe av Energifondet investert i noen av disse 28 selskapene, og vil kommunen i så fall selge seg ut av disse?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her svar fra administrasjonen:

Energifondet eier ikke direkte aksjer i noen av selskapene som er svartelistet av ukrainske myndigheter, men to av fondene kommunen er investert i har mindre eierandeler i enkelte av selskapene på listen. Selskapene på listen er nå svartelistet av ukrainske myndigheter, men ikke ekskludert av Oljefondet.

Kommunens finansreglement sier følgende: «De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland (SPU) skal også være retningsgivende for Asker kommunes finansforvaltning. Asker kommune skal ikke være investert i selskaper som er ekskludert av SPU.

SPUs etiske retningslinjer er fastsatt av finansdepartementet og inneholder kriterier for produktbasert (§2) og atferdsbasert (§3) observasjon og utelukkelse av selskaper. Disse går ut på å unngå selskaper som fremstiller visse typer våpen, baserer sin virksomhet på kull, eller produserer tobakk. Fondet skal heller ikke være investert i selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer.»

Oppfølging av at selskapene overholder de strenge retningslinjene som er gjeldende for Oljefondet er et omfattende arbeid hvor Oljefondet og andre kapitalforvaltere kommunen bruker setter inn betydelige ressurser. Det er ofte komplekse problemstillinger som krever tid og analyser for å kunne konkludere.

For å opprettholde en konsekvent tilnærming over tid, er vi best tjent med å holde oss til det vedtatt finansreglementet og følge Oljefondets retningslinjer. Skulle Oljefondet konkludere med at et eller flere av selskapene på listen skal ekskluderes, vil fondene vi er investert i også selge eierandelene i disse selskapene. Kommunedirektøren anbefaler å følge kommunestyrets vedtak, reglement og gjøre endringer i tråd med Oljefondet beslutninger.