Ordførere i Asker, Røyken og Hurum siden 1838

Hurum, Røyken og Asker ble tre selvstendige kommuner ved innføringen av formannskapslovene i 1838, og det var de helt til de slo seg sammen i nye Asker kommune i 2020. I disse årene har Røyken, Hurum og Asker hatt til sammen 79 ordførere.

Tre tidligere ordførere - illustrasjon

Kort fortalt

Her er en oversikt over alle ordførere i Hurm, Røyken og Asker siden formannskapslovene ble vedtatt av Stortinget i november 1836, sanksjonert av kong Carl Johan 14. januar 1837 og iverksatt 1. januar 1838.

De første og de siste – og den siste som ble den første

Den første ordføreren i  Hurum het Anders Berntsen Selvik, den siste var Monica Vee Bratlie. I Røyken var Hans Rasmus Krag Schnitler den første ordføreren og Eva Norén Eriksen den siste. Askers første ordfører het Jacob Gløersen Stokker, mens Lene Conradi ble den siste ordføreren i Asker – og den første i nye Asker kommune.

Grunnloven av 1814 var viktig for demokratiseringen av det politiske liv og for samfunnsstyringen i Norge, men loven førte ikke til store forandringer i lokalt styre og stell. Fogden, den statlige embetsmannen, hadde fortsatt stor makt. Manglende lokalt selvstyre ble opplevd som uriktig.

Mange tok etter hvert til orde for at de som betalte for de lokale tiltakene også skulle kunne styre dem – siden nærkunnskap og lokal erfaring var langt større hos innbyggerne enn hos innflyttede embetsmenn. I Røyken, Hurum og Asker var prestene viktige embetsmenn, men bøndene var i en viss grad involvert i fattigvesen, skolevesen og veibygging.

Formannskapslovene ble vedtatt av Stortinget i november 1836, sanksjonert av kong Carl Johan 14. januar 1837 og iverksatt 1. januar 1838. Formannskapslovene førte til at de demokratiske prinsippene fra Grunnloven ble gjort gjeldende også i lokalt styre. Landet ble delt inn i «formannskapsdistrikter», og hvert distrikt fikk folkevalgte formannskap og representantskap.

Fra 1863 ble betegnelsen "herred" brukt om landdistriktene i lovverket, og på 1900-tallet ble "kommune" den mest vanlige betegnelsen for alle distriktene.

Ordførere gjennom tidene i de tidligere kommunene

Ordførere i Asker

Askers tidligere kommunevåpen

Asker kommune i Akershus fylke har hatt 21 folkevalgte ordførere siden innføringen av formannskapslovene i 1837.

Her finner du oversikten over alle ordførere i Asker.

Ordførere i Røyken

Røykens tidligere kommunevåpen

Røyken kommune i Buskerud fylke har hatt 26 folkevalgte ordførere siden innføringen av formannskapslovene i 1837.

Her finner du oversikten over alle Røykens ordførere.

Ordførere i Hurum

Hurums tidligere kommunevåpen

Hurum kommune i Buskerud fylke har hatt 32 folkevalgte ordførere siden innføringen av formannskapslovene i 1837.

Her finner du oversikten over alle Hurums ordførere.


Visste du dette?

  • Den lengst sittende ordfører i Røyken, Hurum og Asker var Jon Leira i Røyken med 26 år – etterfulgt av Rune Kjølstad i Røyken, Eyvind Wang og Lene Conradi i Asker med 16 år hver.
  • Det har vært 6 kvinnelige ordførere og 73 mannlige ordførere i Røyken, Hurum og Asker. Rett før kommunesammenslåingen i 2020 hadde alle de tre kommunene kvinnelige ordførere.
  • Det partiet som har hatt flest ordførere i Røyken, Hurum og Asker, er Høyre med 19 ordførere – 6 i Røyken, 2 i Hurum og 11 i Asker. Arbeiderpartiet har hatt 18 ordførere – 6 i Røyken, 10 i Hurum og 2 i Asker. Venstre har hatt 3 ordførere – 1 i Røyken og 2 i Asker. Senterpartiet har hatt 1 ordfører – i Røyken. Fram til 1892/1920/1886 ble ordførernes partitilhørighet ikke nedtegnet.
  • Den mest dramatiske ordføreravgangen skjedde da Hurums ordfører Jens Evensen Inglingstad drukna i Drammensfjorden i juli 1846.
  • Under 2. verdenskrig var det ingen folkevalgte ordførere – kun ordførere utnevnt av Nasjonal Samling.
  • Ordførerportrettene fra Røyken er utstilt i gamle Røyken rådhus, det som nå er Barne- og familiehuset. Ordførerportrettene fra Hurum befinner seg hos Hurum historielags bygdesamling på Tronstad gård. Askers nyeste ordførerportretter er utstilt på rådhuset i Asker, de eldste på Venskaben.