Ordførere Hurum

Kort fortalt

Hurum kommune i Buskerud fylke har hatt 32 folkevalgte ordførere siden innføringen av formannskapslovene i 1837.

Anders Berntsen Selvik

Ordfører september 1837-1839

Jens Evensen Inglingstad

Ordfører 1840-1841 og i 1846

Truls Nilsen Skjøttelvik

Ordfører i perioden 1842-1845 og 1856-1857

Guttorm Ustad

Fungerte som ordfører fra juli 1846 til utgangen av 1847

Olaus Blichfeldt

Ordfører 1848-1849

Han ble fritatt 17. november 1849 på grunn av svekket hørsel.

Carl Farup

Ordfører 1850-1853

Var ordfører til 4. april 1853, da han ble syk.

Nils Andersen Selvik

Ordfører 1854-1855

Emil Severin Farup

Ordfører 1858-1865 og 1870-1871

Bernt Tofte

Ordfører 1866-1869

Kittil Larsen Hoff

Ordfører 1874-1875 og 1878-1883

Anders Sæthre

Ordfører 1884-1887 og 1890-1891

Ole Kittilsen Hoff

Ordfører 1888-1889

Gabriel Gundersen Grytnes

Ordfører 1892-1893

Carl Herman Aas

Ordfører 1894-1900

Thorvald Wetlesen

Ordfører 1900-1904

Ole Rødby

Ordfører 1905-1907

Axel Aubert

Ordfører 1908-1910

Hans Sæthre

Ordfører 1911-1916

Johan Thorvald Johannesen

Ordfører 1917-1919

Hans Sorteberg

Ordfører (Ap), 1920-1928

John Andersen

Ordfører 1929-august 1940 og mai-august 1945 (utnevnt)

Halvard Bjerketveit

Ordfører august-desember 1940 (konstituert) og august-september 1945 (utnevnt)

Osvald Melgaard

Ordfører (Ap), 1946-1951

Lorentz Kaspersen

Ordfører (Ap), 1952-1963

Paul Evensen

Ordfører (Ap), 1964-1978

Tormod Andersen

Ordfører (Ap), 1978-1985

Erik Hennum

Ordfører (Ap), 1986-1989

Randi Maakestad

Ordfører (H), 1990-1993 og 1995-1999

Ulrik Vee

Ordfører (Ap), 1994-1995 og 1999-2003

Roger Ryberg

Ordfører (Ap), 2003-2007

Anne Hilde Rese

Ordfører (Ap), 2007-2011

Monica Vee Bratlie

Ordfører (H), 2011-2019