Ordførere Asker

Kort fortalt

Asker kommune i Akershus fylke har hatt 21 folkevalgte ordførere siden innføringen av formannskapslovene i 1837.

Jacob Gløersen Stokker

Ordfører 1838–1840, Kaptein

Martin Wilhelmsen Berger

Ordfører 1841 og 1854-1859, Gårdbruker

Alexander Lange

Ordfører 1842–1853, Sogneprest

Knud Tollefsen Asker

Ordfører 1860–1867, Gårdbruker

Bent Berntsen Holtsmark

Ordfører 1868–1875, Gårdbruker

Christian Wilhelmsen Nes

Ordfører 1876, Gårdbruker

Martin Gulbrandsen Wettre

Ordfører 1877–1885, Gårdbruker

Erik Jørgensen Blakstad

Ordfører 1886-1889, H, Gårdbruker

Halvard Torgersen Berger

Ordfører 1890–1891, H, Gårdbruker

John Østensen

Ordfører 1892–1893, V, Gårdbruker

Johan Hansen Drengsrud

Ordfører 1894-1907, V/H, Gårdbruker

Wilhelm Holtsmark

Ordfører 1908–1916, H, Gårdbruker

Gudolf Blakstad

Ordfører 1917–1922, H, Gårdbruker

Lars Pettersen Wettre

Ordfører 1922–1937, H, Gårdbruker

Herman Stordalen

Ordfører 1938–1941 og 1945–1951, Ap, Funksjonær

Halvard Torgersen

Ordfører 1952–1955, H

Arne Skaare

Ordfører 1956–1967, H

Jon Fossum

Ordfører 1968–1979, H

Eyvind W. Wang

Ordfører 1980–1995, H

Morten Strand

Ordfører 1995–2007, H

Lene Conradi

Ordfører 2007–2020-2023, H