Varaordfører

Monica Therese Vee Bratlie fra Høyre er varaordfører i Asker.

Portrett av varaordfører Bratlie

Monica Therese Vee Bratlie var ordfører i Hurum kommune fra 2011 og frem til 2019. Etter kommunevalget i 2019 ble hun varaordfører for den nye kommunen Asker etter sammenslåingen av tidligere Hurum, Røyken og Asker, som trådte i kraft 1.1.2020. Vee Bratlie var medlem av Fellesnemda som ledet sammenslåingsprosessen.

Her finner du mer informasjon om hennes nåværende og tidligere verv.

Ønsker du å ta kontakt med varaordføreren?
Mailadressen hennes er .
Hun kan også nås på mobilnummer 970 42 560.

Her finner du kontaktinformasjon til samtlige folkevalgte.