Aktuelle saker om politikk i demokrati i Asker.

Valg av meddommere - Offentlig høring

Listene over foreslåtte kandidater vil ligge ute til alminnelig ettersyn. Dette skjer i perioden mellom formannskapets møte og kommunestyrets møte...

Meddommer for neste periode

Asker kommune skal rekruttere nye meddommere for perioden 2025 – 2028 i løpet av våren 2024. For å oppnå kravet om kjønnsbalanse har vi behov for...

Kort fra kommunestyret 7. mai

Årsrapport fra medvirkningsrådene, selskapsavtalen for Asker og Bærum Vannverk IKS, detaljregulering for Linlandveien, tilstandsrapport for...

Kort fra formannskapet 21. mai

En krevende kommuneøkonomi, oppnevning av meddommere, fartsgrenser på fjorden, matavfall var blant temaene i formannskapet tirsdag 21. mai.