Vil du være meddommer?

Ønsker du å være med å ta avgjørelser i rettssaker? Asker kommune oppfordrer innbyggere som vil stille som meddommere i neste periode til å melde s...

Lene Conradi ordfører i nye Asker

Lene Conradi ble i konstituerende kommunestyremøtet 15. oktober 2019 valgt til ordfører for nye Asker kommune og Monica Vee Bratlie ble valgt til...

Vedtak fra kommunestyret

Kommunestyret for nye Asker hadde tirsdag 12. november sitt første ordinære møte.  Her er noen av sakene de vedtok.

Moderat økning av gebyrer i nye Asker

Rådmannen har utarbeidet forslag til nye satser for gebyrer og brukerbetalinger for 2020. Det legges opp til en moderat og trinnvis tilpasning av...