Aktuelle saker om politikk i demokrati i Asker.

Fra formannskapet 8. november

Formannskapet behandlet blant annet salg av Øvre Sem, etablering av Norsk realfagsgymnas ungdomsskole, gebyrregulativ for 2023.