Vil du bli meddommer?

Asker kommune skal rekruttere nye meddommere for perioden 2025 – 2028 i løpet av våren 2024. For å oppnå kravet om kjønnsbalanse har vi behov for flere mannlige søkere.

Hva er en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vi har meddommere i:

  • Ringerike, Asker og Bærum tingrett, med sete i Sandvika og Hønefoss.
  • Borgarting lagmannsrett, Vestre Viken, med sete i Drammen.

Vervet som meddommer i Ringerike, Asker og Bærum tingrett eller Borgarting lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Dersom du ønsker å lese mer om oppgavene til en meddommer, kan du gjøre dette på domstoladministrasjonens hjemmesider.

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer i Asker kommune. Noen av disse kravene er at du:

  • må være folkeregistrert i Asker kommune når man velges
  • er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 1.1.2025
  • snakker og forstår norsk
  • er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før kommunestyret velger utvalget
  • ikke er under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene

Utvalget av meddommere skal ha en allsidig sammensetning og bestå av like mange kvinner og menn, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen. 

Skjema for å melde interesse er nå stengt, da vi har fått inn det antallet vi ønsket i denne omgang.