"E18 vestkorridoren må sikres fremdrift – samfunnsnytten er betydelig"

For Asker og Bærum kommuner er framdriften på nye E18 av svært stor betydning for den videre utviklingen av tettstedene våre.