Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tildelt treningstid for 2020/2021 gjeldende for 2021/2022

Arbeidet med harmoniseringen av reglementer fra de tre tidligere kommunene starter sannsynligvis i løpet av 2021, og nytt felles reglement vil tidligst gjelde for sesongen 2022/2023.

Det er derfor bestemt at tildelt treningstid for sesongen 2020/2021 også skal gjelde for sesongen 2021/22.

Les brev til idrettslagene (PDF)

Leie øve- og treningstid i idrettshaller og gymsaler

Kort fortalt

Lag og foreninger kan leie øve- og treningstid i idrettshaller og skolenes gymsaler på faste tidspunkter i ukedagene.

Ikke behov for søknad om treningstid i 2021

2020 har vært et spesielt år og vi har ikke kunnet legge normale kriterier til grunnlag for treningstidsfordeling. Inntrykket vi har er at de aller fleste er fornøyd med de treningstidene de har i dag.

Noen ønsker seg små justeringer, og der det er rom for å etterkomme ønskene vil vi kontakte dem det gjelder.

Hovedbestemmelsen for treningstidsfordeling for sesongen 2021/2022 vil altså bli at alle beholder treningstidene som de er.

Leie av lokalene til arrangementer gjelder

Hvis du ønsker å lese om haller til leie for arrangementer, finner du det på denne siden.