Lån og leie av øve- og treningstid og arrangementer i idrettshaller og gymsaler

Søke om faste treningstider

Søndag 7. april er søknadsfrist for tildeling av faste treningstider i kommunale idrettshaller i Asker kommune. Faste treningstider tildeles for to skoleår av gangen 2024/2025 og 2025/26.

Treningstiden i idrettshaller følger skoleruta.

For gymsaler er utleiesesongen 1.september til 15.mai.
Søknader som kommer inn etter fristen kan ikke forventes å bli behandlet.

Søke om arrangementer

Søknad om arrangement gjelder for én sesong av gangen.

Hovedfordeling for arrangementer sesongen 2024/25 har søknadsfrist 7. april.

Det kan også søkes om enkeltarrangementer gjennom sesongen, da minst én måned i forveien og forutsatt at det finnes ledig arrangementstid i hallene.


Reglement og søknadsskjemaer

Søk treningstid i idrettshaller

Søk treningstid i gymsaler 

Leie av lokaler til arrangementer 

For henvendelser om leie av lokaler til arrangementer for våren 2024, send en epost til

Idrettshaller

Søk om leie til arrangement

Gymsaler

Søk om leie av gymsal