Lån og leie av øve- og treningstid og arrangementer i idrettshaller og gymsaler

Søke om faste treningstider

Søndag 10.april er søknadsfrist for tildeling av faste treningstider i kommunale idrettshaller i Asker kommune. Faste treningstider blir nå delt ut for to skoleår av gangen 2022/2023 og 2023/24.

Treningstiden i idrettshaller vil følge skoleruta og for 2022/23 vil det gjelde for perioden fra 15.august til 15.juni.

For gymsaler er utleiesesongen 1.september til 15.mai.
Søknader som kommer inn etter fristen kan ikke forventes å bli behandlet.

Søke om arrangementer

Søknad om arrangement gjelder for én sesong av gangen.

Hovedfordeling for arrangementer sesongen 2022/23 har søknadsfrist 10.april.

Det kan også søkes om enkeltarrangementer gjennom sesongen, da minst én måned i forveien og forutsatt at det finnes ledig arrangementstid i hallene.


Reglement og søknadsskjemaer

Søk treningstid i idrettshaller

Søk treningstid i gymsaler (kun for tidligere Asker).

Leie av lokaler til arrangementer 

Idrettshaller

Søk om leie til arrangement

Gymsaler

Leie av gymsaler i tidligere Asker

Søk om leie av gymsal 


Leie av gymsaler i tidligere Røyken


Leie av gymsaler i tidligere Hurum