Mottak i Asker

UDI (Utlendingsdirektoratet) har opprettet to akuttmottak i Asker kommune; på Filtvet og på Hvalstad.

Filtvet akuttinnkvartering

Tidligere Filtvet bo- og omsorgssenter

Asker kommune har fått oppdraget fra UDI om å drive akuttinnkvartering på Filtvet.

Kommunen har satt av 12 årsverk som skal sørge for å ivareta flyktningene som kommer på akuttinnkvarteringen, som er døgnbemannet.

Ingeborg Sølvsberg Dolven er avdelingsleder på Filtvet akuttinnkvartering, og kan kontaktes på mobil 457 31 181, og på e-post:

Ønsker du å hjelpe?

Vi har laget en oversikt over hva vi for tiden ønsker oss. Behovene forandrer seg stadig etter hvem som bor her, så sjekk gjerne denne lista jevnlig. Vi ønsker oss hele og rene ting, både klær og sko må være rene og uten flekker når vi får dem.

Akuttinnkvartering på Hvalstad for enslige mindreårige

UDI Regionkontor Indre Østland har inngått avtale med Hero Norge AS om drift av akuttinnkvarteringer for enslige mindreårige asylsøkere på Hvalstad.

Avtalen innebærer midlertidige akuttinkvarteringsplasser for 50 enslige mindreårige asylsøkere. En enslig mindreårig er i alderen 15-18 år.

Asker kommune har vertskommuneansvar for helsetjenester og skoletilbud. For de som er i grunnskolealder, blir det etablert skoletilbud på Torstad skole. 

Asker kommune vil samarbeide med frivillige og med Hero om å legge til rette for gode fritidstilbud for ungdommene - ikke minst med organisasjoner og frivillige i nærmiljøet. 

Daglig leder på mottaket: og telefon :+47 997 20 527

Les gjerne mer om fritidstilbud på "Vi fritid" sine nettsider.