Mottak i Asker

UDI (Utlendingsdirektoratet) har et akuttmottak i Asker kommune på Filtvet.

Filtvet akuttinnkvartering

Tidligere Filtvet bo- og omsorgssenter

Asker kommune har fått oppdraget fra UDI om å drive akuttinnkvartering på Filtvet.

Kommunen har satt av 12 årsverk som skal sørge for å ivareta flyktningene som kommer på akuttinnkvarteringen, som er døgnbemannet.

Ingeborg Sølvsberg Dolven er avdelingsleder på Filtvet akuttinnkvartering, og kan kontaktes på mobil 457 31 181, og på e-post:

Ønsker du å hjelpe?

Vi har laget en oversikt over hva vi for tiden ønsker oss. Behovene forandrer seg stadig etter hvem som bor her, så sjekk gjerne denne lista jevnlig. Vi ønsker oss hele og rene ting, både klær og sko må være rene og uten flekker når vi får dem.