Mottak i Asker

Det er for tiden ingen mottak i Asker kommune.

Det er for tiden ingen mottak i Asker kommune

Akuttmottaket på Filtvet ble lagt ned 12. oktober 2023.

Flyktningene som har bodd på mottaket har enten fått bosettingskommune eller flyttet til annet mottak i landet.