Jobbsjansen

Kort fortalt

Jobbsjansen Asker er et samarbeidsprosjekt mellom IMDi, NAV og Asker kommune.

Målet er å bidra til økt integrering og utjevning av sosioøkonomiske ulikheter blant innbyggerne i kommunen. 

Gjennom deltagelse i målrettede kvalifiseringsløp vil hjemmeværende innvandrerkvinner få styrket sin erfaring og kompetanse. Målet er at flest mulig skal oppnå langsiktig tilknytning til arbeidslivet og bli selvhjulpne. 

Prosjektet tilbyr deltagerne tett oppfølging over tid med fokus på god psykisk helse, stabilitet og tilhørighet. Vi har et helhetlig familieperspektiv og ved behov får deltagere tilbud om oppfølging fra våre kollegaer i Helhetlig Oppfølging av Familier (HOF). 

Målgrupper:

  • Hjemmeværende innvandrerkvinner ​
  • Alder: 18 - 55 år ​
  • Liten tilknytning til arbeidslivet eller ordinær utdanning​
  • Behov for grunnleggende kvalifisering​
  • Kvinner med høyere utdanning fra hjemlandet kan delta​
  • Kvinner som mottar overgangsstønad kan delta ​
  • Kvinner som har vært deltakere i introduksjonsprogram kan delta (hvis minst to etter endt program)​
  • Må ha mulighet til å delta 100 %​
  • Avklart helsesituasjon​

Dokumenter

Om kvalifisering til Barne- og ungdomsarbeider for flerspråklige arbeidssøkere (PDF)

Opplæringsplan for Barne- og ungdomsarbeider (PDF)

Kontaktpersoner

Suzanne Moore

Prosjektleder Jobbsjansen

Telefon 55 55 33 33 / 412 46 427

E-post:

Silje Sætrang Fevik

Veileder  Jobbsjansen

Telefon: 55 55 33 33 / 465 49 382

E-post: