Introduksjonsprogram for flyktninger

Introduksjonsprogrammet gir nyankomne flyktninger muligheten til å lære seg norsk, og få en innføring i det norske samfunnet og arbeidslivet. De fleste deltakerne kommer seg raskt ut i jobb eller utdanning.

Bilde av dame

Hva er introduksjonsprogrammet?

Nyankomne flyktninger som er bosatt i Asker kommune har rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram, som gir innføring i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv.

Dette er et heldagsprogram (37,5 timer i uken), og varer som regel i inntil to år, men kan vare lenger dersom personen har behov for det. Nyankomne flyktninger starter undervisningen senest tre måneder etter at de har blitt bosatt i kommunen.

Målet er å styrke den enkeltes økonomiske selvstendighet, og bidra til at de kommer i arbeid eller utdanning når programmet er ferdig.

Introduksjonsprogrammet er et kommunalt tilbud, som er regulert av introduksjonsloven.

Les mer om programmet på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sine nettsider.

Innholdet i programmet

Undervisningen er tilpasset forutsetningene, behovene og fremtidsplanene til hver deltaker, og består av flere deler.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Hoveddelen av introduksjonsprogrammet, opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, skal gi flyktningene norskundervisning og en grunnleggende innføring i det norske samfunnet.

Arbeid og utdanning

Introduksjonsprogrammets arbeids- og utdanningsrettede del gir flyktninger innsikt i norsk arbeidsliv. Deltakere har språkpraksis på en arbeidsplass. 

NAV har ansvar for arbeidspraksis og tilrettelegging mot arbeid.

Hvor foregår opplæringen?

Undervisning foregår på Voksenopplæring og kvalifisering i Asker, på Filtvet og på Folkeuniversitetet i Asker sentrum.