Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Kort fortalt

Du kan søke om parkeringstillatelse, også kalt HC-kort hvis du som bilfører eller passasjer har et spesielt behov for parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift.

Parkeringskortet er personlig.

Hva gir parkeringskortet meg lov til

Parkeringskortet gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift.

Du kan stå parkert utover tillatte makstid.

Hva må jeg dokumentere

Hvis du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet, må du dokumentere behov for parkering på et spesielt sted, eksempelvis ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.

Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over en viss avstand.

Hvis du tidligere har fått innvilget parkeringstillatelse og denne har gått ut, kan du søke på nytt.

Parkeringskortet er personlig

Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg som har fått kortet.

Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person, og ikke bilen (unntak for institusjonskort), og du må alltid være med i bilen når kortet brukes.

Jeg vil søke om parkeringskort

  • Fyll ut Søknad om parkeringstillatelse
  • Legg ved passfoto og legeerklæring
  • Søker du som bilfører må du legge ved kopi av begge sider av førerkortet ditt.
  • Søknad med vedlegg sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.