Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Kort fortalt

Du kan søke om parkeringstillatelse, også kalt HC-kort hvis du som bilfører eller passasjer har et spesielt behov for parkeringslettelse i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. Også institusjoner som disponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede, kan tildeles parkeringstillatelse. 

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift. 

Hva gir parkeringskortet deg rett til

Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på reserverte parkeringsplasser som er skiltet med HC-symbol. I informasjonsskrivet får du utfyllende informasjon om bruk av HC-kort.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede saksbehandles etter Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Hva må jeg dokumentere

Hvis du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet, må du

  • Dokumentere hvor du har behov for å parkere og hyppighet. Oppgi adresse som bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.
  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over en viss avstand.
  • Søker du som passasjer, må det også fremgå av legeerklæring og egne opplysninger om du har behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen. Det må redegjøres for hvorfor du eventuelt ikke er i stand til å vente på for eksempel et venterom mens fører flytter bilen til ordinær plass etter å ha fulgt deg inn. 
  • Mer utdypende informasjon om HC-kort og hva som vektlegges i vurdering av søknad.

Parkeringskortet er personlig

Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg som har fått kortet.

Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person, og ikke bilen (unntak for institusjonskort), og du må alltid være med i bilen når kortet brukes.

Informasjonsskriv til deg som har fått innvilget parkeringstillatelse

Søke om HC-kort for institusjon

Det kan søkes om hc-kort for institusjon digitalt.

Søknaden vedlegges følgende:

  • Dokumentasjon på spesialinnredning (for eksempel fra ombygger/leverandør av bil, bilder hvor også registreringsnummer fremgår).
  • Eventuell leasingavtale(r) dersom kjøretøy(ene) er leaset.

 

Her kan du søke om HC-kort 

Søk HC-kort digitalt

Vi anbefaler at du har følgende vedlegg klare digitalt, før du begynner å fylle ut skjemaet: 

  • Legeerklæringsskjema 
  • Passbilde av deg 
  • Kopi av gyldig førerkort, dersom du søker som fører
  • Annen dokumentasjon som har betydning for søknaden

Har du ett utløpt utstedt HC-kort fra Asker kommune og skal søke på nytt, er du allerede en bruker fra før i portalen. Det aller beste er at du da benytter deg av MinId innlogging når du skal søke.

Når du søker digitalt kan du følge søknadsprosessen i portalen. Her får du oversikt over dine søknader, og når HC-kortet ditt utløper. Husk å sende inn ny søknad i god tid før utløpsdato. 

Hvis du ikke har anledning til å søke digitalt kan du sende søknad i posten. Opplyser om at det må påregnes mer tid til postombrigning.