Temaplan for naturmangfold

Ærfugl
Ærfugl Foto: Merete Wiken Dees

Kort fortalt

Temaplan for naturmangfold skal være en strategisk og sektorovergripende plan, og vise hvordan kommunen kan nå målet om å verne om og sikre naturmangfoldet i Asker.

Temaplanen er politisk vedtatt

Les temaplan Naturmangfold

Her finner du sakspapirer og sluttbehandlingen i kommunestyret

Les Kunnskapsgrunnlaget til temaplan naturmangfold her

Bakgrunn

Temaplan for naturmangfold er en strategisk og sektorovergripende plan, og skal beskrive hvordan kommunen kan nå målet fra kommuneplanens samfunnsdel om å "verne og sikre naturmangfoldet i Asker".

Planen og hovedpunkter

Planen har seks innsatsområder som beskriver hva kommunen særlig må prioritere for å møte utfordringene. Det er:

Ansvarlig direktør for temaplanen er Ragnar Sand Fuglum, direktør for Samfunnstjenester. Fagansvarlig for planen er Merete Wiken Dees, rådgiver i avdeling for Natur, miljø og landbruk.

Ønsker å ta vare på naturen i Asker

Høsten 2022 spurte vi innbyggere i Asker om natur. Undersøkelsen viser at innbyggere i Asker er opptatt av natur- og miljøspørsmål og mener det er viktig at kommunen jobber med å stanse tap av natur.

Asker er en av kommunene i landet med rikest naturmangfold. Med dette mangfoldet følger et stort ansvar.
ordfører, Lene Conradi