Temaplan for naturmangfold (under arbeid)

Gutt ser på natur med forstørrelsesglass

Kort fortalt

Temaplan for naturmangfold skal være en strategisk og sektorovergripende plan, og vise hvordan kommunen kan nå målet om å verne om og sikre naturmangfoldet i Asker.

Bakgrunn

Temaplan for naturmangfold er en strategisk og sektorovergripende plan, og skal beskrive hvordan kommunen kan nå målet fra kommuneplanens samfunnsdel om å "verne og sikre naturmangfoldet i Asker".

Planen og hovedpunkter

Planen har seks innsatsområder som beskriver hva kommunen særlig må prioritere for å møte utfordringene. Det er:

 • Sårbare arter og naturtyper
 • Natur i arealplanlegging
 • Skog og kulturlandskap
 • Livet i vann
 • Natur og klima
 • Forankring, kompetanseheving og samarbeid

Overordnet fremdriftsplan og dokumenter

 1. Fullført:

  5. november 2020

  Behandling av mandat og rammer

  Politisk Utvalg for samfunnstjenester
 2. Fullført:

  2. kvartal 2021

  Medvirkning

 3. Fullført:

  29. september 2022

  Presentasjon av kunnskapsgrunnlaget i Utvalg for samfunnstjenester

  Les kunnskapsgrunnlaget her
 4. Fullført:

  3. kvartal 2022 - 2. kvartal 2023

  Medvirkningsprosesser

 5. Fullført:

  16. februar 2023

  1. gangsbehandling Temaplan naturmangfold høringsutkast

  Politisk Utvalg for samfunnstjenester
 6. Fullført:

  2. kvartal 2023

  Høring og medvirkning

  Se høringssaken
 7. Ikke fullført:

  2. kvartal 2023

  2. gangs behandling i Utvalg for samfunnstjenester

 8. Ikke fullført:

  2. kvartal 2023

  endelig vedtak i kommunestyret

Ansvarlig direktør for temaplanen er Ragnar Sand Fuglum, direktør for Samfunnstjenester. Fagansvarlig for planen er Merete Wiken Dees, rådgiver i avdeling for Natur, miljø og landbruk.