Temaplan for naturmangfold

Gutt ser på natur med forstørrelsesglass

Kort fortalt

Temaplan for naturmangfold skal være en strategisk og sektorovergripende plan, og vise hvordan kommunen kan nå målet om å verne om og sikre naturmangfoldet i Asker.

Temaplanen er politisk vedtatt

Les temaplan naturmangfold her

Les Kunnskapsgrunnlaget til temaplan naturmangfold her

Her finner du sluttbehandlingen i kommunestyret

Bakgrunn

Temaplan for naturmangfold er en strategisk og sektorovergripende plan, og skal beskrive hvordan kommunen kan nå målet fra kommuneplanens samfunnsdel om å "verne og sikre naturmangfoldet i Asker".

Planen og hovedpunkter

Planen har seks innsatsområder som beskriver hva kommunen særlig må prioritere for å møte utfordringene. Det er:

 • Sårbare arter og naturtyper
 • Natur i arealplanlegging
 • Skog og kulturlandskap
 • Livet i vann
 • Natur og klima
 • Forankring, kompetanseheving og samarbeid

Overordnet fremdriftsplan og dokumenter

 1. Fullført:

  5. november 2020

  Behandling av mandat og rammer

  Politisk Utvalg for samfunnstjenester
 2. Fullført:

  2. kvartal 2021

  Medvirkning

 3. Fullført:

  29. september 2022

  Presentasjon av kunnskapsgrunnlaget i Utvalg for samfunnstjenester

 4. Fullført:

  3. kvartal 2022 - 2. kvartal 2023

  Medvirkningsprosesser

 5. Fullført:

  16. februar 2023

  1. gangsbehandling Temaplan naturmangfold høringsutkast

  Politisk Utvalg for samfunnstjenester
 6. Fullført:

  2. kvartal 2023

  Høring og medvirkning

 7. Fullført:

  1. juni 2023

  2. gangs behandling i Utvalg for samfunnstjenester

 8. Fullført:

  6. juni 2023

  2. gangs behandling Formannskapet

  Se saken
 9. Fullført:

  20. juni 2023

  Sluttbehandling i kommunestyret

  2. gangs behandling Temaplan naturmangfold 2023 - 2035

Ansvarlig direktør for temaplanen er Ragnar Sand Fuglum, direktør for Samfunnstjenester. Fagansvarlig for planen er Merete Wiken Dees, rådgiver i avdeling for Natur, miljø og landbruk.