Registrer truede arter i Asker

Arter som står i fare for å dø ut fra norsk natur blir kalt truede arter. Norsk rødliste gir en oversikt over truede arters risiko for utdøing.  

Vil du være med å lete etter spennende arter i Asker?

Det finnes en nasjonal nettside for rapportering av artsfunn. Her kan du selv registrere det du finner på dine turer ute i vår flotte natur, enten det er en blomst, en fugl eller kanskje en bille.