Rydding av stillehavsøsters

utstyr til å plukke Stillehavsøsters

Kort fortalt

Lag og foreninger kan søke om å rydde stillehavsøsters på utvalgte strender i Asker og motta godtgjøring for arbeidet. Fristen for å søke var 21. april 2024, og vinnere er kontaktet.

Stillehavsøsters er en fremmed art som er godt etablert i både ytre og indre Oslofjord. Skjellene er knivskarpe, og etablering av arten på strender kan føre til at det oppstår kuttskader og sår i forbindelse med bading. 

Asker kommune gjennomfører derfor rydding av stillehavsøsters på de hyppigst besøkte friområdene i Asker kommune før badesesongen.

Strender som skal ryddes for stillehavsøsters er:

Godtgjørelse for rydding av hver enkelt strand er kroner 10 000 ,-

Hvem kan søke og kriterier

  • Rydding av stillehavsøsters gjelder kun for klubber, lag og foreninger registrert i Asker.
  • Det er kun mulig å søke om rydding av en strand, da vi ønsker at flest mulige lag og foreninger skal få mulighet til å delta på ordningen.
  • Hvis laget/foreningen har flere underliggende lag skal det spesifiseres hvilket lag som søker.
  • Strendene blir fordelt ved loddtrekning.
  • Laget må stille med mist 10 personer over 18 år i 3 timer på ryddedagen.

Gjennomføring

Ryddingen foregår under faglig ledelse på fastsatte tidspunkter i mai og juni.

Slik søker du

Fristen for å søke var søndag 21. april 2024

Vinnerne av trekningen har blitt kontaktet og fått beskjed om at de er trukket ut.