Tall om bærekraft, klima, natur og miljø

Innganger

Naturkampen

Statistikk som viser i hvilken grad kommunene ivaretar naturmangfold.

Klimarisiko i Asker

Søk opp en kommune eller et fylke for å finne klimarisikorelevant data og informasjon.

Temaplaner om bærekraft, klima, natur og miljø

Se tall og fakta i temaplanene og kunnskapsgrunnlagene til planene.

Illustrasjonsbilde