Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Temaplan for handling mot klimaendringene

Klimaendringene har alvorlige og irreversible konsekvenser både for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden. Å begrense temperaturøkningen på jorda krever raske og omfattende endringer i de fleste samfunnssektorer. Klimautfordringene er globale, men må også løses lokalt.

Kort fortalt

Temaplanen «Handling mot klimaendringene» skal sette mål for reduksjon av klimagassutslipp i Asker og vise hvordan kommunen skal nå disse målene.

I tillegg til å omhandle direkte utslipp fra blant annet transport, vil planen også omhandle indirekte utslipp fra vårt forbruk. Sirkulærøkonomi, der det tradisjonelle "bruk og kast"-samfunnet erstattes av et samfunn der alle ressurser ivaretas i et kretsløp, vil derfor bli et viktig stikkord i planen.

 • Mandatet ble behandlet i utvalg for Samfunnstjenester 13. februar 2020, sak 0008/20
 • Temaer som skal utredes
  • Utslipp fra kommunal drift
  • Utslipp fra kommunesamfunnet
  • Direkte utslipp som slippes ut lokalt innenfor kommunens grenser
  • Indirekte utslipp som slippes ut andre steder i verden, som en konsekvens av kommunal virksomhet og Askersamfunnets aktivitet og forbruk
  • Sirkulærøkonomi
  • Avfall og gjenvinning
 • Overordnet fremdriftsplan
  • Kunnskapsgrunnlaget presenteres i utvalget i september 2020
  • Medvirkningsprosesser gjennomføres i 1., 2. og 3. kvartal 2020 
  • Endelig vedtak i kommunestyret 1. kvartal 2021
 • Utvalg for Samfunnstjenester skal behandle planen. Kontaktinformasjon til utvalget finnes her
 • Ansvarlig direktør er Ragnar Sand Fuglum, direktør for Samfunnstjenester. Fagansvarlig for planen er miljørådgiver Bente Støa

Medvirkning: Bidra med innspill

Her kommer informasjon om hvordan innbyggere og interessegrupper kan delta og komme med sine innspill i de forskjellige prosessene

 • Tidslinje for kunnskapsgrunnlag (medvirkning)
 • Tidslinje for politisk behandling (medvirkning)
 • Beskrivelse av medvirkningsprosessen, tidspunkt for workshop, høring o.l
 • Lenker til eventuelle innspillsløsninger for temaplanen

Kunnskapsgrunnlag

Her kommer informasjon om hva kunnskapsgrunnlag er, hvordan det skal fremstilles og hvilken funksjon det har. Tidslinje for utvikling, behandling og evt medvirkning. Og Kunnskapsgrunnlaget (selve dokumentet når det foreligger)

Relevante dokumenter og lenker 

 •  
 •  
 •  
 •