Askerbøringer støtter kommunens klimamål

Årets klimaundersøkelse viser at majoriteten av askerbøringer er enige i at vi skal redusere klimagassutslippene.

En familie på tre som sykler mellom store trær
Bedre sykkelveier er den viktigste faktoren for å vurdere å sykle mer i hverdagen, viser årets klimaundersøkelse i Asker kommune.

Formålet med undersøkelsen er å få økt kunnskap om innbyggeres adferd og holdninger knyttet til klima, forbruk, ombruk og transport.

For å nå målet om å redusere klimagassene med 67 prosent innen 2023, krever det innsats både fra kommune, innbyggere og næringsliv.

I sommer gjennomførte vi i Asker kommune en klimaundersøkelse blant innbyggerne.

75 prosent av de som svarte på undersøkelsen mener det er viktig at Asker kommune når klimamålet innen 2030.

- Den globale klimakrisen må også løses lokalt, og det er gledelig at askerbøringer støtter opp om kommunens ambisiøse klimamål.

I Asker har vi de største utfordringene innen forbruk, transport og mat, og denne årlige undersøkelsen gir oss muligheten til å følge med på eventuelle endringer.

Det er viktig, fordi vi må basere klimatiltakene våre på kunnskap, sier ordfører Lene Conradi.

Velger bil til jobb

Syv av ti svarer at de kjører bil til jobb eller skole i sommerhalvåret.

Flere kollektivavganger, kortere reisetid og billettpris er viktigst for å vurdere å kjøre mindre bil.

To av fem svarer at de ville syklet mer hvis det var bedre sykkelveier.

En av fem svarer at det ikke er aktuelt å kjøre mindre bil.

Vi spurte innbyggerne om de er enige i at framkommeligheten for gående og syklister bør prioriteres fremfor bilister. Her ble resultatet delt, 34 prosent er enige i at gående og syklister bør prioriteres, og 30 prosent er uenige i det.

Under halvparten har kjøpt brukte klær

37 prosent svarer at de har kjøpt brukte klær de siste 12 månedene, og nesten like mange (35 prosent) sier de har fått eller arvet klær.

Litt færre oppgir at de har kjøpt brukt sport- og fritidsutstyr (23 prosent).  

Hageredskaper og verktøy er mindre vanlig å kjøpe brukt. Bare åtte prosent og seks prosent oppgir å ha kjøpt redskaper til hage eller verktøy.

Mange reparerer klærne sine

Totalt har 56 prosent fått reparert klær og 42 prosent svarer at de ikke har fått reparert klær.

Vi spurte også om reparasjoner på sport- og fritidsutstyr, hageredskaper og verktøy, og det er mest vanlig å ha reparert utstyret selv, eller at en venn, et familiemedlem eller liknende har utført reparasjonen.

Flest svarer at de har fått utført reparasjon av butikk eller reparatør på klær og sport- og fritidsutstyr.

Mye klær i skapet som ikke brukes

Det er nokså stor enighet om at man har mange klesplagg i skapet som sjelden brukes. Drøyt tre av fem sier seg enige i den påstanden.  

82 prosent svarer at de leverer klær de ikke trenger i beholdere for tekstil, og 60 prosent svarer at de gir det bort på annen måte og 48 prosent svarer at de selger det (mulig med flere svar).

Nesten halvparten svarer at de opplever at den nærmeste omgangskretsen er opptatt av gjenbruk, mens 31 prosent svarer verken eller.

Nesten to av fem svarte at de unngår å kjøpe nytt av miljø- og klimahensyn.

Flest handler brukt på nett

Av de som kjøper brukt, sier to av tre at de har handlet brukt på nettet. Det  inkluderer blant annet tjenester som Finn, Tise, men også sosiale medier og nettbutikker som selger brukt.

Loppemarked kommer på andre plass (28 prosent) og Fretex i Asker sentrum er på tredjeplass med 16 prosent.

22 prosent svarer at de ikke har kjøpt brukt det siste året.  

De fleste kaster ikke restemat

76 prosent svarer at de er uenige i påstanden om at restemat som regel blir kastet. 

86 prosent svarer at de alltid sjekker om en matvare er spiselig før de kaster den, uansett holdbarhetsdato.

67 prosent er uenige i at de ofte må kaste mat fordi de glemte å spise den før den ble dårlig.

Flest foretrekker å fly til Europa 

Fly er det klart foretrukne transportmiddelet på reiser til Europa (utenfor Skandinavia). Respondentene hadde i gjennomsnitt 2,8 reiser med fly til Europa, og bare 0, 4 reiser med bil. Enda færre reiser ble gjennomført med båt, buss eller tog.

93 prosent svarer at de har brukt fly (de siste 12 månedene) til minst én reise når man har reist til en destinasjon utenfor Skandinavia.

Fakta:
Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet fra 14. til 23. juni 2023. De som svarte på undersøkelsen er et representativt utvalg på 1 873 personer bosatt i Asker kommune, som er i alderen 25 år og eldre.