Sykkelteller i Bleikerveien ved Asker stasjon

Sykkeltelleren er et sykkelbytiltak etablert av Statens vegvesen, Asker kommune og Akershus fylkeskommune. Telleren har vært fullt operativ siden 1. januar 2014 og i august samme år passerte syklist nummer 100 000. Det er satt opp sykkeltellere i flere sykkelbyer i Akershus

Sjekk sanntidsstatistikk for sykkeltelleren.