Temaplan for vann og vannmiljø

Temaplan for vann og vannmiljø ble vedtatt av kommunestyret 8. mars 2022, og gjelder for perioden 2022-2033.

Kort fortalt

Temaplan for vann og vannmiljø er en langsiktig plan som beskriver status for vannforsyning og avløps- og overvannshåndtering, målsettinger og hva vi skal gjøre for å nå målene.

I tillegg legger planen føringer for hvordan vi skal håndtere klimaendringer.

Temaplanen for vann og vannmiljø ble vedtatt av kommunestyret 8. mars 2022.

Les temaplan for vann og vannmiljø