Kunnskapshagen i Rådhusparken

Fra plen til mat

Våren 2023 ble Kunnskapshagen i Rådhusparken etablert. Tanken er at det skal være et sted der mennesker møtes, læring oppstår og kunnskap deles.

Formålet med Kunnskapshagen er at den på en enkel og bærekraftig måte skal formidle kunnskap om matsikkerhet og matproduksjon og ikke minst inspirere til dyrking av egen mat.

Hagen er også et godt eksempel på hvordan man kan utnytte urbane arealer til matdyrking.

Kunnskapshagen er åpen for alle

Om du ønsker å bli inspirert, lukte, sanse eller bare ta en pust i bakken og nyte en stille stund - Kunnskapshagen er åpen for alle.

Kunnskapshagen skal være en levende, estetisk og bærekraftig møteplass, et sted for rekreasjon og læring
initiativtager, Eirill Steen

Høsten 2023 var det mer enn 250 skolebarn innom hagen, for å lære om mat og matsikkerhet. Denne våren er flere skoleklasser fra ulike skoler, engasjert i å ale opp planter til årets hage, og skolehageveileder er i hagen på onsdager i sesong.

Det er primært  Fontenehuset og Varmestua som høster fra avlingen i hagen, men smak gjerne på urter og blader.

Noen dager kan du treffe på Kunnskapshagens venner. Det er en gruppe frivillige som engasjerer seg litt ekstra for hagen. Andre dager treffer du kanskje på medlemmer av Fontenehuset som høster, steller og luker. Eller mulig du treffer på skoleelever som er innom hagen for å lære.

Uansett, velkommen inn i Kunnskapshagen!

Hvem er folkene bak kunnskapshagen

Kunnskapshagen er et resultat av ildsjeler som bor i kommunen og en gjeng med engasjerte ansatte i ulike tjenesteområder i Asker kommune.

Hagen driftes gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteområder i Asker kommune der også skolene og frivilligheten er involvert.

Utforming og planlegging av hagen

Skisse over hagen

Hagen er på omtrent 300 kvadratmeter og ble offisielt åpnet i august 2023.

Design og etablering av hagen var et samarbeid mellom skolehageveileder Eirill Steen, Marianne Leisner fra Gaia arkitekter og DeHaes gartneri.

Hagen dyrkes etter økologiske prinsipper og vekstene i hagen skal i hovedsak være spiselige, både av blomster og planter. Hagen består av flerårige urter samt ettårige grønnsaker.

Materialene som er brukt i plantekassene er malmfuru, som er et naturlig impregnert trevirke. Jorden som er brukt er gammel matjord som er hentet ut fra område der det er dyrket økologisk men hvor det skulle bygges vei.

Alt av materialer kan tilbakeføres til naturen og alle planter er økologisk dyrket og inngår i et vekstskifte. I tillegg etterstreber vi å bruke frø og planter for å videreføre norsk kulturarv. Dette som et ledd i beredskap og bevaring av frøsorter som tåler det norske klimaet.

Grønne klasserom og skolehager

Grønne klasserom og skolehager er en av Asker skolens satsing på tverrfaglig og bærekraftig undervisning. Målet er å skape nysgjerrighet og lærelyst for naturen og dyrking av mat. Dyrking av vekster gir unike muligheter for å engasjere elevene og styrke arbeidet med bærekraftig utvikling og livsmestring i skolen. Pr i dag er 30 skoler i gang med ulike vekstprosjekter og 40 lærere deltar i lærende nettverk.

Følg skolehagene i Asker på Instagram

På skolehager i Norge kan du se søke i kart over hva som finnes av skolehager i ditt nærområde.