Sjø og båtliv

Innganger

Forsøpling

Forsøpling, Rusken-aksjonen, hundemøkk, Strandryddedagen, vårdugnad.

Dykking i Asker

Asker har en lang kystlinje med fine steder å dykke. Enkelte steder er det ikke tillatt å dykke.