Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Sjø og båtliv

Innganger

Charterbåter

Går du med planer om å starte charterbåtvirksomhet, er det noen viktig ting du må tenke på.

Forsøpling

Forsøpling, Rusken-aksjonen, hundemøkk, Strandryddedagen, vårdugnad.