Dykking i Asker

Asker har en lang kystlinje med mange fine steder å dykke. Noen steder er det ikke tillatt å dykke av hensyn til sikkerhet.

Områder det ikke er tillatt å dykke

Av hensyn til sikkerhet har vi satt begrensning for dykking i områder som ligger i leden for båttrafikk og nyttefartøy.

Du finner detaljert posisjon i områder det ikke skal dykkes i Forskrift om bruk av og ferdsel i kommunens sjøområde. Områdene er innenfor:

  • Vollen mellom Venneslund og Evjeodden
  • Slemmestad mellom Skonroker og Slemmestadodden og Slemmestadleira
  • Nærsnesbukta innenfor en rett linje fra nordligste punkt på Morbergholmen til jernstake nord for Nærsnestangen
  • Sætre mellom nordre del av Rauholmene i rett linje mot Søndre del av Torvøya mot land og mellom Engene
  • Storesand mellom nordre del av Storeskjær og land og søndre del av Storskjær og land
  • Halvorshavn mellom leden og land
  • Filtvet mellom Ekrebukta og leden og Filtvet molo og leden
  • Tofte mellom Bispen og leden og Tofte båthavn og leden
  • Vollenbukta i Svelvikstrømmen innenfor et sjøområde avgrenset i nord av rett linje trukket fra Blindskjær lykt og i syd av en rett linje trukket mellom Bjørneskjær lykt og Saltskjær S-pynt