Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Gjestehavner og småbåtplasser

Asker kommune har flere småbåt- og gjestehavner for fritidsbåter, i tillegg til kommunale bryggeanlegg hvor båtgjester er velkomne til å fortøye.

Det er kommunale tilleggingsbrygger ved blant annet Holmenskjæret (båter med maks. lengde 25 fot) og øst på Hvalstrand Bad. Her er båtgjester velkomne til å ligge fortøyd i maks et døgn for å benytte tilbudene i området.

Kommunen drifter tre havner:

 • Filtvet havn ligger like sør for Filtvet fyr ved Ekrabukta i Oslofjorden. Den har 73 faste båtplasser. Det er ingen gjesteplasser i havnen. Det er vann og strøm på brygga, men ikke servicebygg. Oslofjorden fiskarlag disponerer plassene innenfor steinmoloen og trebrygga like utenfor ishuset.
 • Holmsbu havn ligger ved utløpet av Drammensfjorden. Der er det 250 faste plasser og 50 gjesteplasser. Det er kort vei til butikker og serveringsstedet. Ved gjestehavnen er det servicebygg med toalett og dusj, og det er strøm og vann på bryggene. Havneavgift betales i automat.
 • Sætre gjestehavn ligger nord i Sætre og har ca. 50 gjesteplasser og ingen faste båtplasser. Det er kort vei til butikker og serveringssteder. Ved gjestehavnen er det servicebygg med toalett og dusj, og det er strøm og vann på bryggen. Havneavgift betales i automat.

Havnene er vinterstengt mellom 5. oktober og påske. Det vil bli gjennomført vedlikehold i vintersesongen, og det er derfor ikke mulig å bruke bryggeanlegget. Det er ikke mulig å forhåndsbestille plass i gjestehavnene.

Søke om eller endre båtplass

Du kan søke om båtplass i Holmsbu eller Filtvet. Ved fordeling av båtplasser sier reglement og vedtekter at fastboende prioriteres først (bostedsadresse i folkeregisteret), deretter hytteboere og til slutt andre bosatt i Asker kommune. Hvis du skal bli prioritert som hytteboer, må du legge inn hytteadresse i brukerprofilen.

Båtplassene vil bli fordelt vinter 2021. Pr. 18.02.21 er det 167 søkere og 10 ledige plasser i Filtvet, og 175 søkere og 16 ledige plasser i Holmsbu.

Ordensregler for Sætre gjestehavn

 • Båten skal være forsvarlig fortøyd og plassert i henhold til skilting med maksimalt én båt i bredden. 
 • Havneavgift skal være betalt. Man kan ikke ligge lengre enn tre døgn.
 • Båten skal være bebodd om natten.  
 • Nattero fra kl 23. 
 • Brudd på reglene kan medføre bortvisning. 

Priser for leie av båtplass

Leie av fast båtplass

Holmsbu og Filtvet:

Fra 2021 er det ikke lenger innskudd på leie av båtplasser.

C/C mål

Båtens maks

bredde

Årsleie breddemeter Sum årlig leie
2,2 1,9 meter 2 900  6 380
2,7 2,4 meter 2 900 7 830
3,3 2,7 meter 2 900 9 570
3,5 2,9 meter 2 900 10 150
4,0 3,4 meter 2 900 11 600
4,5 3,9 meter 2 900 13 050
5,0 4,4 meter 2 900 14 500
5,5 4,9 meter 2 900 15 950
6,0 5,4 meter 2 900 17 400

 

Døgnleie

Døgnleie (maks tre døgn)

Sætre havn og Holmsbu havn

 • < 30 fot: Kroner 200 per døgn.
 • 30-40 fot: Kroner 250 per døgn.
 • >40 fot: Kroner 300 per døgn.

Kjekt å vite om leie av båtplass

Ta kontakt

Har du spørsmål til leie av båtplass eller lurer på noe om gjestehavnene i kommunen, ta kontakt på e-post: 

Vakttelefon for havnene: 404 05 415