Fartsgrenser på sjøen

Gjør deg kjent med de nye fartsgrensene på sjøen.

Seilbåt på sjøen med to menn som seiler.

Asker kommune vedtok 4. april 2022 endring av lokal fartsforskrift for fritidsfartøy til sjøs. 

Fem knop innenfor 200 meter fra land

De nye reglene er at fartsgrensen er fem knop innenfor en avstand av 200 meter fra land, øyer, holmer og skjær som er synlige over vannflaten, og innenfor en avstand av 200 meter fra varige konstruksjoner og anlegg, som for eksempel kaier, brygger og anlegg for akvakultur.

Sjømerker regnes ikke som varige konstruksjoner.

Nye lokale soner med maks fem knop

Sonen for fem knop er også utvidet i fire nye områder i kommunen, dette gjelder nå i hele Leangbukta, i hele Blakstadbukta, et stort område mellom Gråøya og fastlandet, og i Hyggenvika.  

I Asker nord er fartsgrensen utenfor fem-knops sonen 25 knop, dette gjelder innenfor øyene. Fartsgrensen ble valgt i samarbeid med Politiets sjøtjeneste og kommunene Bærum og Oslo for å samkjøre fartsgrensene.

Få oversikt på Kystverkets kart

Fartsgrensene fremgår i Kystverkets app Båtfart, eller kan leses på Kystverkets kart Kystinfo: 

https://kystinfo.no/

Gå inn på temalagsvelger og velg «fartsforskrift» og deretter «for fritidsfartøy – alle fartsgrenser på sjøen». 

I det røde området er fartsgrensen fem knop og i det grønne området er fartsgrensen 25. I det mørkeblå området ved Svelvik-strømmen er fartsgrensen åtte knop.

Se den politiske behandlingen av saken her

Les hele forskriften her