Temaplan: "På lik linje" – personer med nedsatt funksjonsevne

«På lik linje» er Asker kommunes temaplan for personer med nedsatt funksjonsevne.

Kort fortalt

Temaplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne er en strategisk plan for tjenesteområdene velferd og oppvekst.

Temaplanen gir retning til samfunns- og tjenesteutvikling for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å sikre målgruppen

  • en god oppvekst
  • gode overganger i de ulike livsfasene
  • tilgang til tjenester som tilrettelegger for økt grad av selvhjelp og muligheter for å leve i et inkluderende samfunn.

 

Temaplanen ble vedtatt i Asker kommunestyre 9. mai 2023.

Les planen "På lik linje"