Temaplan for barnehage- og skolekapasitet

Formålet med temaplanen er å bidra til at kommunen lykkes i målsettingen om å ha" Rett bygg - på rett sted – til rett tid".

Kort fortalt

Temaplanen skal gi føringer for hvordan vi kan sikre nok kapasitet i Askers barnehager og skoler. Den skal bidra til å løse utfordringene med å utnytte de barnehage- og skolebyggene vi har i kommunen. og vise hvor det er behov for å gjøre tiltak som for eksempel å bygge nytt eller endre kretsgrenser.

Les temaplanen

Les bakgrunnsmaterialet i sakspapirer fra Kommunestyret, og se video fra behandlingen