Å høre til – temaplan for oppvekst

Temaplan for oppvekst er en strategisk plan for tjenesteområde oppvekst og for andre relevante tjenesteområder. Planen skal bidra til at askersamfunnet tar helhetlig grep om barn og unges oppvekst, også ut over tjenesteområde oppvekst sitt ansvarsområde. Dette krever samarbeid både internt i tjenesteområdet, men også mellom tjenesteområder og med innbyggere, næringsliv og frivilligheten.

Kort fortalt

Temaplanen inneholder innsatsområder og strategier som gir retning de neste tolv årene. Innsatsområdene i planen er:

  • Fremtidens aktive medborgere
  • Helsefremmende og inkluderende praksis
  • Helhetlige og koordinerte tjenester
  • Familie og nære nettverk
  • Trygge og aktive lokalsamfunn
  • Utviklingsorienterte tjenester med relevant kompetanse

Temaplanen for Oppvekst - "Å høre til" - ble vedtatt av kommunestyret 9. mai 2023 - her kan du se sakspapirer med planen i pdf og kunnskapsgrunnlag, og video fra behandlingen av saken.

Les temaplan for Oppvekst