Å høre til – temaplan for oppvekst

Temaplan for oppvekst er en strategisk plan for tjenesteområde oppvekst og for andre relevante tjenesteområder. Planen skal bidra til at askersamfunnet tar helhetlig grep om barn og unges oppvekst, også ut over tjenesteområde oppvekst sitt ansvarsområde. Dette krever samarbeid både internt i tjenesteområdet, men også mellom tjenesteområder og med innbyggere, næringsliv og frivilligheten.

Kort fortalt

Arbeidet med og for barn og unge skal vektlegge strategier som er helsefremmende og inkluderende, og som bidrar til livsmestring og opplevelse av å høre til i fellesskapet på alle arenaer - hjemme, i barnehage og skole og i fritiden.

Temaplan for oppvekst er nå på høring - les forslaget og kom med innspill.

Temaplanen inneholder innsatsområder og strategier som gir retning de neste tolv årene. Innsatsområdene i planen er:

 • Fremtidens aktive medborgere
 • Helsefremmende og inkluderende praksis
 • Helhetlige og koordinerte tjenester
 • Familie og nære nettverk
 • Trygge og aktive lokalsamfunn
 • Utviklingsorienterte tjenester med relevant kompetanse

Foreløpig tidsplan temaplan Oppvekst

 1. Fullført:

  Tredje kvartal 2022

  Presentasjon av kunnskapsgrunnlag/analyser.

 2. Fullført:

  Fjerde kvartal 2022

  Førstegangsbehandling i hovedutvalget.

 3. Ikke fullført:

  Første kvartal 2023

  Medvirknings- og høringsprosesser.

 4. Ikke fullført:

  Første kvartal 2023

  Annengangsbehandling i hovedutvalget.

 5. Ikke fullført:

  Andre kvartal 2023

  Endelig vedtak i kommunestyret.