Her får du en oversikt over Askers barnehager, og kan sammenligne nøkkelinformasjon for inntil tre barnehager av gangen.

Bakgrunnsinformasjonen for sammenligningen er hentet fra Barnehagefakta.no. Kommunale barnehager og 14 av de private har gjennomført kommunens brukerundersøkelse høsten 2016. Flertallet av de øvrige private barnehagene har gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse høsten 2016, og resultatene av disse er å finne i Barnehagefakta. Undersøkelsene er ulike på spørsmål og på skalaen. Kommuneundersøkelsens skala går fra 1-6, der 6 er beste resultat, mens Utdanningsdirektoratets undersøkelsen har skala fra 1-5. Der det ikke er oppgitt score for brukerundersøkelse har barnehagen enten ikke deltatt, hatt egen undersøkelse eller det er for få respondenter på grunn av liten barnegruppe.

Du kan også se nøkkelinformasjon for én barnehage ved å velge denne og deretter trykke på sammenligningsknappen.

Har du allerede bestemt deg for hvilke(n) barnehage(r) du vil søke plass i, gå til skjema for barnehagesøknad.


Filtre

Type barnehage

Viser 69 av 69 barnehager

Bikuben barnehage

Rosenkrantz Vei 39, 1397 NESØYA  |  Telefon: 66 98 08 75

Bjerkås barnehage

Høymyrmarka 9, 1391 VOLLEN  |  Telefon: 66798206

Bondi barnehage

Idunns Vei 3, 1386 ASKER  |  Telefon: 91130155

Borgen barnehage

Vardefaret 38, 1388 BORGEN  |  Telefon: 66989370

Frydendal barnehage

Nedre Frydendal 88, 1384 ASKER  |  Telefon: 66 90 45 62

Furuly barnehage

Øvre Askerhagen 8b, 1383 ASKER  |  Telefon: 66794562

Holmen barnehage

Torstadveien 1, 1396 BILLINGSTAD  |  Telefon: 66755030

Landøya barnehage

Nesbukta 19, 1394 NESBRU  |  Telefon: 66715090

Leikestua barnehage

Eikeveien 62, 1384 ASKER  |  Telefon: 66 90 22 31

Leikvoll barnehage

Bleikerveien 71, 1387 ASKER  |  Telefon: 48891591

Nakuhel-Barnehagen Sa

Sem Grendehus Semsveien 139, 1384 ASKER  |  Telefon: 476 03 338

Nesbru barnehage

Langkroken 13, 1394 NESBRU  |  Telefon: 66 84 79 24

Nesøya barnehage

Vestre Vei 3, 1397 NESØYA  |  Telefon: 66980625

Risenga barnehage

Risengveien 11, 1387 ASKER  |  Telefon: 66780160

Sem barnehage

Semsveien 137, 1384 ASKER  |  Telefon: 66 90 13 02

Solstad barnehage

Solstadveien 77, 1395 HVALSTAD  |  Telefon: 66799060

Vekstbarnehagen

Årengveien 1b, 1394 NESBRU  |  Telefon: 66981321

Vendla barnehage

Søndre Vei 12, 1397 NESØYA  |  Telefon: 66774422

Åby barnehage

Åbyfaret 201, 1392 VETTRE  |  Telefon: 40035266

Ånnerud Barnehus Sa

Gamle Drammensvei 308, 1383 ASKER  |  Telefon: 66 79 08 13