Her får du en oversikt over Askers barnehager, og kan sammenligne nøkkelinformasjon for inntil tre barnehager av gangen.

Bakgrunnsinformasjonen for sammenligningen er hentet fra Barnehagefakta.no. Dataene er basert på den felles årlige brukerundersøkelsen for Asker-barnehagene. Der det ikke er oppgitt resultater har barnehagen enten ikke deltatt, hatt egen undersøkelse eller det er for få respondenter på grunn av liten barnegruppe. Skalaen går fra 1-6, der 6 er beste resultat. 

Du kan også se nøkkelinformasjon for én barnehage ved å velge denne og deretter trykke på sammenligningsknappen. 


Filtre

Type barnehage

Viser 69 av 69 barnehager

Bikuben barnehage

Rosenkrantz Vei 39, 1397 NESØYA  |  Telefon: 66 98 08 75

Bjerkås barnehage

Høymyrmarka 9, 1391 VOLLEN  |  Telefon: 66 79 82 06

Bondi barnehage

Idunns Vei 3, 1386 ASKER  |  Telefon: 91130155

Borgen barnehage

Vardefaret 38, 1388 BORGEN  |  Telefon: 66989370

Frydendal barnehage

Nedre Frydendal 88, 1384 ASKER  |  Telefon: 66 90 45 62

Furuly barnehage

Øvre Askerhagen 8b, 1383 ASKER  |  Telefon: 66794562

Landøya barnehage

Nesbukta 19, 1394 NESBRU  |  Telefon: 66755090

Leikestua barnehage

Eikeveien 62, 1384 ASKER  |  Telefon: 66 90 22 31

Leikvoll barnehage

Bleikerveien 71, 1387 ASKER  |  Telefon: 66 90 00 98

Nakuhel-Barnehagen Sa

Sem Grendehus Semsveien 139, 1384 ASKER  |  Telefon: 66 90 19 11

Nesbru barnehage

Langkroken 13, 1394 NESBRU  |  Telefon: 66 84 79 24

Sem barnehage

Semsveien 137, 1384 ASKER  |  Telefon: 66 90 13 02

Solstad barnehage

Solstadveien 77, 1395 HVALSTAD  |  Telefon: 66799060

Vekstbarnehagen

Årengveien 1b, 1394 NESBRU  |  Telefon: 66981321

Vendla barnehage

Søndre Vei 12, 1397 NESØYA  |  Telefon: 66774422

Åby barnehage

Åbyfaret 201, 1392 VETTRE  |  Telefon: 40035266

Ånnerud Barnehus Sa

Gamle Drammensvei 308, 1383 ASKER  |  Telefon: 66 79 08 13