Morellveien barnehage

Kontakt

Åpningstider
07:30 - 17:00
Telefon
90 95 72 73
E-post
Besøksadresse
Morellveien 52 1387 ASKER
Vis i kart
Morellveien barnehage

Morellveien er en kommunal barnehage med fem avdelinger. Her går det barn i alderen 1 til 6 år. Vi holder til i rolige omgivelser på Bleiker. Nærmiljøet vårt gir rike muligheter for gode opplevelser for barna – vi har kort vei til skøytebane, skogområder, lekeplasser og ballbinge. Vi ligger også i gåavstand til Asker sentrum med kulturhus og bibliotek.

Vis nøkkelinformasjon Skjul nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon

Barnehagetype

Offentlig

Alder

1 - 5 år

Pedagogisk profil

-

Antall barn

72

Antall barn per ansatt

5,9

Ansattes utdanning

 • Barnehagelærer 30,9 %
 • Barne- og ungdomsarbeider 45,7 %
 • Annen bakgrunn 6,2 %
 • Annen høyere utdanning 6,2 %
 • Annen fagutdanning 4,9 %

Leke- og oppholdsareal per barn

5 m2

Foreldreundersøkelse

 • Ute og inne miljø 4
 • Barnets utvikling 4.8
 • Barnets trivsel 4.8
 • Informasjon 4.7
 • Tilfredshet 4.6

Antall besvarte: 55 Svarprosent: 77,5

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Vår visjon er «Uteglede for alle». Uteglede skapes når vi voksne er engasjerte og motiverer for trivsel hos barna gjennom aktiviteter, mestring og felles opplevelser. Vi gir barna kunnskap om uteliv, og mulighet for fysisk utfoldelse i naturens varierte og rike lekerom, og bruker nærmiljøet til turer og opplevelser.

Alle fire- og femåringene deltar i en rullerende naturgruppe de to siste årene av barnehagetiden. Dette betyr at de er ute i naturen fra rundt klokken 10.00 til 14.30 hver dag.

Dette gjør vi i barnehagen

Her er en oversikt over aktivitetene og satsingsområdene våre:

 • Vi er ute hver dag, og går på tur hver uke

Turen går oftest til friområder i nærmiljøet.

 • Vi lærer naturfag og matematikk

Barna får innsikt i grunnleggende matematikk og naturfag.

 • Vi jobber aktivt med språkutvikling

Vi kartlegger språket til barna og jobber med å styrke språkferdighetene hos det enkelte barn, uansett morsmål.

 • Vi utvikler sosial og emosjonell kompetanse

Vi bruker «De utrolige årene» (DUÅ) som arbeidsmetode, og legger til rette for at barna skal kunne utvikle sosial og emosjonell kompetanse gjennom samspill og lek.

 • Barna utforsker, lærer og skaper noe selv gjennom digitale uttrykksformer

Digitale uttrykksformer kan for eksempel være PC, nettbrett, printer, kopimaskin, skanner, kameraer, programmer for kreativitet og kommunikasjon, interaktive fortellinger og spill, programmering, elektroniske leker, internett og prosjektor.

Avdelingene våre

Grønn - småbarnsavdeling for barn i alderen 1-3 år

Gul - småbarnsavdeling for barn i alderen 1-3 år

Rød - avdeling for barn i alderen 3-6 år

Blå - avdeling for barn i alderen 3-6 år

Natur – avdeling for barn i alderen 4-6 år

Kosthold i barnehagen

Barnehagen serverer ett måltid om dagen. Tilbudet varierer fra av avdeling til avdeling. Alle barn får to varme måltider i uken.

Sikkerhet i barnehagen

Vi har:

 • livredningskompetanse for noen ansatte som blir oppfrisket hvert år
 • førstehjelpskurs for alle ansatte annethvert år
 • brannkurs for alle ansatte hvert år

Vi sjekker uteområdet hver dag.

Annethvert år gjennomføres det eksternt tilsyn av utelekeplass.
Det er også utarbeidet egne sikkerhetsrutiner for utegruppen.

Miljøsertifisering

Vi er en Grønt Flagg-barnehage – det vil si at vi er en godkjent miljøbarnehage som gjennomfører miljøprosjekter i barnehagen. Målet er å lære barn og voksne å ta vare på miljøet og naturen rundt oss, og skape en gryende forståelse for bærekraftig utvikling. I Morellveien barnehage lærer barna om ulike typer avfall og kildesortering. Vi komposterer matavfall og bruker jorden til dyrking av egne grønnsaker. Vi benytter natur- og gjenbruksmateriell.

Kollektivtransport

Buss nummer 285 fra Asker stasjon stopper ved Askerhallen, som er fem minutters gange fra barnehagen. Se Ruter for avganger og andre transportmuligheter.

Innganger

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd.

Øvrig kontaktinformasjon

Kjetil Halvorsen

Virksomhetsleder

Inger Hennum Rasmussen

Avdelingsleder

Gul avdeling

Tlf 66 76 23 71 / 909 27 265

Blå avdeling

Tlf 66 76 23 72 / 909 51 504

Rød avdeling

Tlf 66 76 23 73 / 909 54 235

Grønn avdeling

Tlf 66 76 23 74 / 909 57 273

Naturgruppa 

Tlf 928 89 801