Søndre Borgen barnehage

Søndre Borgen barnehage ligger et steinkast unna skog og mark på vakre Borgen. Lokalene er romslige og lyse. De voksne er omsorgsfulle, anerkjennende og lekne i sine relasjoner til barna. Barns medvirkning står sentralt hos oss. Vi har flere små grupperom som vi benytter i det daglige samspillet med barna våre – blant annet språkrom, SMART Board-rom, gymrom og flere lekerom.

Vi er en piloterende realfagsbarnehage og i den forbindelse jobber vi med å utvikle et eget rom.

Vi har eget uteområde for naturgruppene. Språk, lek og friluftsliv er fokusområdene våre

Avdelingene

Hjerter

Småbarnsavdeling med 14 barn på 1-3 år.

Kløver

Søskenavdeling med 12 barn fra 1-4 år.

Naturgruppene Spar og Ruter (3-6 år)

I september 2015 startet vi opp med naturgrupper. Det har vært svært vellykket og vi satser for fullt videre. Vi har et egnet uteområde et steinkast unna barnehagen som vi jobber med å videreutvikle.

To storbarnsavdelinger på til sammen 30 barn. Avdelingene bytter på å være ute annenhver uke.

Satsingsområder

Flerspråklig utvikling og den digitale hverdag står i fokus. Vi vil gi førskolebarna svømmeopplæring.

Kosthold

Det serveres brødmåltid hver dag med fokus på sunne pålegg. Varm lunch en gang pr uke. Vi har høy kompetanse på matvaner i forskjellige religioner.
Frukt til et måltid

Sikkerhetsrutiner

Vi har livredningskompetanse for noen ansatte som blir oppfrisket hvert år. Førstehjelpskurs for alle ansatte hvert år. Brannkurs for alle 2.hvert år. Uteområdet blir sjekket hver dag.

Kontakt

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

anita.sonsteby@asker.kommune.no

Besøksadresse

Søndre Borgen 16
1388 BORGEN

Vis nøkkelinformasjon