Hvalstad barnehage
Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

Vi tar barns barndom på alvor! I Hvalstad barnehage er barna viktige deltagere i fellesskapet, de skal føle mestringsglede og stolthet. Barna blir tatt på alvor, og møter voksne som bryr seg. Barna utvikler egen stemme og ansvar for egen kropp.

Barnehagen har en naturprofil med fokus på fellesskap og mestring.

Kontakt

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

66779780

E-post

sissel.sonju-moltzau@asker.kommune.no

Besøksadresse

Hvalstadveien 21
1395 HVALSTAD

Vis nøkkelinformasjon