Hvalstad barnehage

 Hvalstad barnehage åpnet i 2002, og er en 4 avdelings barnehage med 68 barn og 16 ansatte. 3 avdelinger har 18 barn i alderen 3-6 år og 1 avdeling har 14 barn i alderen 10 mnd til 3 år. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Hvalstad i Asker, i umiddelbar nærhet til skog og mark og flotte turmuligheter.

Hvalstad barnehage er et av 3 hus som tilhører Torstad-sonen barnehager. Barnehagene ledes av èn virksomhetsleder og to mellomledere. Barnehagen har til sammen 16 hele stillinger i grunnbemanning, hvorav 6 ansatte er pedagoger/ barnehagelærere og 1 er lærer/miljøterapeut. Personaltettheten vil i perioder ligge over dette, avhengig av hvor mye ekstra ressurser som er tatt inn. Vi har som mål å ligge over kravet om pedagogisk bemanningsnorm, og vil derfor ansette flere pedagoger i tiden fremover enn normen tilsier.

Vår visjon: Mulighetenes verden - for barnets beste

Kontakt

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

66779780

E-post

sissel.sonju-moltzau@asker.kommune.no

Besøksadresse

Hvalstadveien 21
1395 HVALSTAD

Vis nøkkelinformasjon