Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Bleikerfaret barnehage

Bleikerfaret barnehage

Kontakt

Åpningstider
07:30 - 17:00
Telefon
66712750
E-post
Besøksadresse
Bleikerfaret 14 1387 ASKER
Vis i kart
Bleikerfaret barnehage

Bleikerfaret er en kommunal barnehage med syv avdelinger, som holder til i rolige omgivelser på Bleiker. Her går det barn i alderen 1 til 6 år. Nærmiljøet vårt gir rike muligheter for gode opplevelser for barna – vi har kort vei til skøytebane, skogområder, lekeplasser og ballbinge. Vi ligger også i gåavstand til Asker sentrum med kulturhus og bibliotek.

Vis nøkkelinformasjon Skjul nøkkelinformasjon

Barnehagetype

Offentlig

Alder

1 - 5 år

Pedagogisk profil

-

Antall barn

96

Antall barn per ansatt

5,7

Ansattes utdanning

 • Barnehagelærer 45 %
 • Barne- og ungdomsarbeider 27,5 %
 • Annen bakgrunn 18,3 %
 • Annen høyere utdanning 0 %
 • Annen fagutdanning 9,2 %

Leke- og oppholdsareal per barn

5,7 m2

Foreldreundersøkelse

 • Ute og inne miljø 4.4
 • Barnets utvikling 4.7
 • Barnets trivsel 4.9
 • Informasjon 4.5
 • Tilfredshet 4.7

Antall besvarte: 63 Svarprosent: 67,7

Brukerundersøkelse

Ikke oppgitt

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Vår visjon er «Uteglede for alle». Uteglede skapes når vi voksne motiverer og skaper trivsel for barna gjennom aktiviteter, mestring og felles opplevelser.

Vi er opptatt av å gi barna kunnskap om uteliv. I naturen er det mye å undre seg over, og barna får brukt sansene sine – smaken av blåbær, lukt av hegg, en meitemark som kryper over hånden. Utelek i natur, i all slags vær, gir varierte opplevelser og lekemuligheter, rom for fysisk utfoldelse og mestringsglede. Lek og aktivitet i natur er en viktig del av den norske barnekulturen.

Dette gjør vi i barnehagen

Her er en oversikt over aktivitetene og satsingsområdene våre:

 • Vi er ute hver dag og går på tur hver uke

Turen går oftest til friområder i nærmiljøet.

 • Vi er opptatt av å verne om lekens egenverdi

Vi sørger for å inspirere til lek inne og ute, og støtter og hjelper barna inn i lek og vennskap.

 • Vi lærer naturfag og matematikk

Barna får innsikt i grunnleggende matematikk og naturfag gjennom lek og andre aktiviteter.

 • Vi jobber aktivt med språkutvikling

Vi kartlegger språket til barna og jobber med å styrke språkferdighetene hos det enkelte barn, uansett morsmål.

 • Vi utvikler sosial kompetanse

Vi bruker «De utrolige årene» som arbeidsmetode, og legger til rette for at barna skal kunne utvikle sosial og emosjonell kompetanse gjennom samspill og lek.

Avdelingene våre

Storm – avdeling for barn i alderen 3-6 år

Nordlys - avdeling for barn i alderen 1-3 år

Frost - avdeling for barn i alderen 3-6 år

Vind - avdeling for barn i alderen 3-6 år

Snø – avdeling for barn i alderen 1-3 år

Sol – avdeling for barn i alderen 1-3 år

Regnbuen – spesialavdeling for barn som trenger ekstra hjelp og støtte

Kosthold i barnehagen

Til frokost spiser barna medbrakt matpakke. De øvrige måltidene finansieres gjennom kostpengene (som også dekker melk). Til lunsj serverer vi brød og pålegg (varm mat en dag i uken). På ettermiddagen har vi et enkelt mellommåltid der vi serverer frukt.

Sikkerhet i barnehagen

Vi har:

 • livredningskompetanse for noen ansatte som blir oppfrisket hvert år
 • førstehjelpskurs for alle ansatte annethvert år
 • brannkurs for alle ansatte hvert år

Vi sjekker uteområdet hver dag. Annenhvert år gjennomføres det eksternt tilsyn av utelekeplassen.

Miljøsertifisering

Vi er en Grønt Flagg-barnehage – det vil si at vi er en godkjent miljøbarnehage. Målet er å lære barn og voksne å ta vare på miljøet og naturen rundt oss. I Bleikerfaret barnehage lærer blant annet barna om kildesortering, ombruk og gjenvinning.

Kollektivtransport

Buss nummer 285 fra Asker stasjon stopper ved Askerhallen, som er rundt ti minutters gange fra barnehagen. Se Ruter for avganger og andre transportmuligheter.

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd

Ledelse

Kjetil Halvorsen

Virksomhetsleder
Tlf: 971 48 889

Inger Hennum Rasmussen

Avdelingsleder
Tlf: 93294257

Julie Helena Kuiters

Avdelingsleder
Tlf: 976 51 597

Avdelingene

Sol

Telefon: 66712751
Mobil: 90974582

Snø

Telefon: 66712752
Mobil: 48891591

Vind

Telefon: 66712753
Mobil: 97102463

Frost

Telefon: 66712754
Mobil: 48891519

Nordlys

Telefon: 66712755
Mobil: 48044378

Storm

Telefon: 66712756
Mobil: 47908431

Regnbuen

Telefon: 66722757
Mobil: 47700113