Bleikerfaret barnehage

Bleikerfaret barnehage er en 7 avdelings barnehage der en av avdelingene er tilpasset for barn med nedsatt funksjonsevne. Planen er at denne avdelingen  også skal åpne for avlastningstilbud utenom barnehagetiden.

Barnehagen tilhører Risengasonen kommunale barnehager og har samme ledelse som Morellveien, Åby og Bondi barnehage.

Vår visjon - Uteglede for alle

Uteglede skapes når vi voksne er engasjerte og motiverer for trivsel hos barna gjennom aktiviteter, mestring og felles opplevelser. Vi gir barna kunnskap om uteliv, og mulighet for fysisk utfoldelse i naturens varierte og rike lekerom. Vi bruker nærmiljøet til turer og opplevelser.

Kontakt

Telefon

971 48 889

E-post

kjetil.halvorsen@asker.kommune.no

Besøksadresse

Bleikerfaret 14
1387 Asker

Vis nøkkelinformasjon