Borgen barnehage

Borgen barnehage er en 4-avdelings barnehage (tre for store barn, én for småbarn) med ca 70 barn totalt. Barnehagen holder til i lyse lokaler i samme bygning som Vardåsen kirke.

Barnehagen ligger tett inntil skog og turløyper og barnehagen bruker nærområdet mye. Barnehagen har et variert og kupert uteområde, noe som stimulerer barna til gode motoriske ferdigheter.

I Borgen barnehage har vi mange barn og voksne fra ulike kulturer og barn med ulike behov. Disse likhetene og forskjellene ønsker vi å sette fokus på, både blant barn og voksne. Dette innbyr til spennende aktiviteter og kan føre til anerkjennende holdninger. Man lærer viktigheten av å ta hensyn til og dra nytte av hverandres kunnskaper. Vi mener at hvert individ er unikt og spesielt og vi ønsker dermed å nyttiggjøre oss av den ressursen det er.

Satsingsområder

Utvikling av språk og sosial kompetanse preger det daglige samspillet mellom barn/barn og barn/voksen hos oss. Metodene for innlæring er varierte.

I språk og aldersinndelte lekegrupper utvikles vennskap og sosialt samspill. Vi er med i en spennende pilot med realfag som fokus. Barna blir kjent med realfag gjennom lek, undring og utforsking. Og vi gleder oss til å videreutvikle de voksnes realfagskompetanse.

Vi ønsker at barna skal få oppleve mestring og glede i møtet med naturen – og at de skal få allsidige fysiske utfordringer som stimulerer deres grovmotoriske utvikling.

De ansatte har fått opplæring i De Utrolige Årene, som er et forskningsbasert program i samarbeid med Universitetet i Troms.

Avdelingene

Organisering fra barnehageåret 2018-19:

  • Stjerna inntil 14 barn i alderen 1-3 år
  • Månen 18 barn i alderen 3-6 år
  • Regnbuen inntil 14 barn 1-3 år
  • Sola 18 barn i alderen 3-6 år

Kosthold

Varm mat når det passer i samarbeid med barna.

Sikkerhetsrutiner

Vi har livredningskompetanse for noen ansatte som blir oppfrisket hvert år. Førstehjelpskurs for alle ansatte hvert år. Brannkurs for alle 2. hvert år. Uteområdet blir sjekket hver dag.

Kontakt

Åpningstider

07:15 - 17:00

Telefon

66989370

E-post

anita.sonsteby@asker.kommune.no

Besøksadresse

Vardefaret 38
1388 BORGEN

Vis nøkkelinformasjon