Bilde av Solgården barnehagen

Kontakt

Åpningstider
07:00 - 17:00
Telefon
66 71 52 20
E-post
Besøksadresse
Kirkeveien 100 1384 ASKER
Bilde av Solgården barnehagen

Solgården er en kommunal barnehage med syv avdelinger for barn i alderen 1-6 år.

Vis nøkkelinformasjon Skjul nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon

Barnehagetype

Offentlig

Alder

1 - 5 år

Pedagogisk profil

-

Antall barn

112

Antall barn per ansatt

5,9

Ansattes utdanning

 • Barnehagelærer 42,4 %
 • Barne- og ungdomsarbeider 41,6 %
 • Annen bakgrunn 12,1 %
 • Annen høyere utdanning 0 %
 • Annen fagutdanning 3,9 %

Leke- og oppholdsareal per barn

5,8 m2

Foreldreundersøkelse

 • Ute og inne miljø 4
 • Barnets utvikling 4.6
 • Barnets trivsel 4.7
 • Informasjon 4.3
 • Tilfredshet 4.5

Antall besvarte: 84 Svarprosent: 75

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Solgården barnehage i Kirkeveien 100, er en av tre lokasjoner i Solvang barnehager. De to andre lokasjonene er Føyka barnehage i Gamle Drammensvei 252 og Føyka barnehage Ånnerudveien 11. Alle tre barnehagene ligger i gangavstand til Asker sentrum og med umiddelbar nærhet til variert natur.

Barnehagen skal være god for alle; barn, foreldre og oss som jobber i barnehagen. For at vi skal få en opplevelse av en god hverdag, er vi engasjerte voksne som er til stede for barna. Vi er delaktige gjennom hele dagen, som gode rollemodeller. Alle skal bli sett, hørt og møtt der de er etter modning og behov. Barn er unike, og de skal få lov å være seg selv. Vi må tilpasse oss hvert enkelt barn, samtidig som vi skal ivareta en hel gruppe.  Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, og sikre at alle barn får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles hos oss. 

Dette gjør vi i barnehagen

 • Vi er på tur i nærområdet

Vi er ute i naturen, hvor vi leker og organiserer forskjellige aktiviteter. Vi bruker det fine området rundt barnehagen til tur. Vi går både korte og lengre turer. Barnehagen disponerer to grillhytter, samt et lite rødt tømmerhus i Haugboskogen

 • Vi lærer naturfag og matematikk

Vi er opptatt av at barna ser hvordan vi bruker matematikk i hverdagen, og introduserer dem til matematiske begreper. Vi jobber blant annet med noe som heter Lekematikk, hvor barna blir introdusert for matematikk gjennom lek, undring og utforsking.

 • Vi jobber med språkutvikling

Vi jobber med språkstimulering, og at alle barn skal forstå og uttrykke seg. Vi observerer språkutviklingen systematisk, og setter inn tiltak hvis barna trenger ekstra hjelp. Vi kartlegger barnas språk ved hjelp av kartleggingsverktøyet TRAS (Tidlig Registrering Av barns Språkutvikling).

 • Vi utvikler sosial kompetanse

Vi er opptatt av barnas lek, og legger til rette for at barna skal kunne utvikle sosial kompetanse gjennom samspill og rollelek.

Her finner dere lenke til barnehagens årsplan for 2024.

Avdelingene våre

 • Solstua, Gostua og Huskestua er småbarnsavdelinger for barn i alderen 1-3 år.
 • Drengestua, Peisestua, Solkroken og Tveiter er storbarnsavdelinger for barn i alderen 3 -6 år

Barnehagene driftes med fast avdelingsstruktur, små og storbarnsavdelinger. 

Kosthold i barnehagen

Vi tilbyr et sunt og variert kosthold i tråd med FHIs retningslinjer. Vi serverer lunsj tre dager i uken og ettermiddagsmat hver dag. Barna får brød og knekkebrød med et utvalg pålegg, grønnsaker og frukt, varmmat en dag i uken og melk. To dager i uken, på turdager, er det medbragt matpakke til lunsj.

Sikkerhet i barnehagen

Vi gjennomfører førstehjelpskurs for alle ansatte hvert annet år. Livredningskompetanse for noen ansatte.
Vi er en "Trafikksikker barnehage" - kurset og godkjent.
Vi sjekker også uteområdet hver dag.

Miljøsertifisering

Vi er en Grønt Flagg-barnehage – det vil si at vi er en godkjent miljøbarnehage.

Målet er å lære barn og voksne å ta vare på miljøet og naturen rundt oss. I Solvang barnehager lærer vi blant annet barna om kildesortering. 

Kollektivtransport

Se Ruter for avganger og andre transportmuligheter.

 

Innganger

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd.

Øvrig kontaktinformasjon

Sofie Bøe

Avdelingsleder

Petra Prestrønning

Virksomhetsleder