Sydskogen barnehage

Kontakt

Åpningstider
07:00 - 17:00
Telefon
31296000
E-post
Besøksadresse
Tors vei 182 3472 BØDALEN
Vis i kart

Sydskogen er en kommunal barnehage med tre avdelinger. Her går det barn i alderen 1 til 6 år. Vi holder til i landlige omgivelser på Sydskogen i Bødalen. Barnehagen ligger i et boligområde med skog, mark, gårder og i nærhet til Sydskogen skole.

Vis nøkkelinformasjon Skjul nøkkelinformasjon

Barnehagetype

Offentlig

Alder

1 - 5 år

Pedagogisk profil

-

Antall barn

53

Antall barn per ansatt

6

Ansattes utdanning

 • Barnehagelærer 33,3 %
 • Barne- og ungdomsarbeider 33,3 %
 • Annen bakgrunn 33,3 %
 • Annen høyere utdanning 0 %
 • Annen fagutdanning 0 %

Leke- og oppholdsareal per barn

4,7 m2

Foreldreundersøkelse

 • Ute og inne miljø 3.7
 • Barnets utvikling 4.6
 • Barnets trivsel 4.6
 • Informasjon 4.1
 • Tilfredshet 4.5

Antall besvarte: 40 Svarprosent: 76,9

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Vi er en barnehage som fokuserer på barns lek. Vi er opptatt av å legge til rette for et godt lekemiljø, hvor barna skal trives og utvikles.

Sydskogen barnehage er opptatt av trygghet, tilknytning og relasjoner. Dette er «grunnmuren» i vårt arbeid med barna.

Vi synes også at det er viktig å gi barna naturopplevelser, og vi er mye ute. Vi har faste turdager og en naturlekeplass med grillhytte som utegruppa benytter.

Dette gjør vi i barnehagen

Her er en oversikt over aktivitetene og satsingsområdene våre:

 • Vi legger til rette for å gi inspirasjon og impulser i leken både inne og ute

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og mestring i barnehagen. Vi mener at det å forstå lekens vesen, er en viktig del av det å forstå barn. Gjennom lek skjer mye av barns læring, og gjennom leken skaffer de seg erfaringer de viderefører til virkeligheten. Gjennom leken skapes vennskap.

Vi har fokus på å legge best mulig til rette for både styrte aktiviteter og frilek. Personalet skal være aktive i forhold til å sette i gang, og utvikle barns lek. Vi skal følge med på hvordan barna fordeler roller, og bruker rommet. Det som barn er opptatt av og interessert i skal være utgangspunkt for lek i barnehagen. Personalet skal sammen med barna komme med ideer og gjøre grep som kan berike og utvikle leken. Noe av dette kan være forankret i ulike prosjekter og temaer gjennom året.

 • Trygghet, tilknytning og relasjoner

Trygghet, tilknytning og relasjoner er «grunnmuren» i vårt arbeid med barna.

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel. I barnehagen skal barna få mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. Barna skal bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Vi jobber med å legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barn og personale og barna imellom. Trygghet er grunnlaget for barnas trivsel, glede og mestring.

Vi jobber med «Det er mitt valg» som er et verktøy som er utviklet for å bygge holdninger og utvikle sosial kompetanse.

 • Vi er mye ute

I Sydskogen skal personalet legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

Vi har en flott utelekeplass med kupert terreng og et eget uteområde for utegruppa med grillhytte og lekemuligheter. Alle 4-åringer og 5-åringer deltar i barnehagens utegruppetilbud. Det er skiløype rett ved barnehagen som vi bruker mye på vinteren.

Avdelingene våre

 • Hestehoven: småbarnsavdeling for barn i alderen 1-2 år
 • Hvitveisen: avdeling for barn i alderen 4-6 år
 • Blåveisen: avdeling for barn i alderen 2-4 år

Kosthold i barnehagen

Til frokost spiser barna medbrakt matpakke. De øvrige måltidene finansieres gjennom kostpengene. Til lunsj serverer vi brød og pålegg. En dag i uken serverer vi varmmat. På ettermiddagen har vi et enkelt mellommåltid der vi serverer frukt og knekkebrød.

Vi har egne føringer fra Asker kommune for mat under Koronapandemien. Så lenge det er gult eller rødt nivå i forhold til Korona må foreldrene i Asker kommunes barnehager påregne å ta med all mat hjemmefra.

Sikkerhet i barnehagen

Våre ansatte har følgende sikkerhetskompetanse:

 • Førstehjelpskurs for alle ansatte annen hvert år
 • Risikovurderinger for situasjoner som kan oppstå i barnehagen gjennomføres årlig.

 

Link til årsplan

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd

Kontaktinformasjon

Ellen Espeseth

Avdelingsleder/foreldrekontakt
Tlf: 95479029

Solgunn Eikebø

Avdelingsleder/foreldrekontakt
Tlf: 952 45 450

Merete Rødseth Bjertnes

Virksomhetsleder
Tlf: 66907100
Mob: 928 14 464

Våre avdelinger:

 

Avdeling Hestehoven

Tlf: 48152943

 

Avdeling Blåveisen

Tlf: 48175139

 

Avdeling Hvitveisen

Tlf: 48172129