Bilde av skolebygget

Kontakt

Åpningstider
07:00 - 17:00
Telefon
31 29 60 00
E-post
Besøksadresse
Tors vei 182 3472 BØDALEN
Vis i kart
Bilde av skolebygget

Sydskogen er en kommunal barnehage med tre avdelinger. Her går det barn i alderen 1 til 6 år. Vi holder til i landlige omgivelser på Sydskogen i Bødalen. Barnehagen ligger i et boligområde med skog, mark, gårder og i nærhet til Sydskogen skole.

Vis nøkkelinformasjon Skjul nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon

Barnehagetype

Offentlig

Alder

1 - 5 år

Pedagogisk profil

-

Antall barn

60

Antall barn per ansatt

5,8

Ansattes utdanning

 • Barnehagelærer 38 %
 • Barne- og ungdomsarbeider 22,8 %
 • Annen bakgrunn 15,2 %
 • Annen høyere utdanning 1,1 %
 • Annen fagutdanning 22,8 %

Leke- og oppholdsareal per barn

4 m2

Foreldreundersøkelse

 • Ute og inne miljø 3.7
 • Barnets utvikling 4.7
 • Barnets trivsel 4.8
 • Informasjon 4.1
 • Tilfredshet 4.4

Antall besvarte: 32 Svarprosent: 53,3

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

 • Vi er en barnehage som fokuserer på barns lek. Vi er opptatt av å legge til rette for et godt lekemiljø, hvor barna skal trives og utvikles.
 • Sydskogen barnehage er opptatt av trygghet, tilknytning og relasjoner. Dette er «grunnmuren» i vårt arbeid med barna.
 • Vi synes også at det er viktig å gi barna naturopplevelser, og vi er mye ute. Vi har faste turdager og to leirplasser vi benytter når vi er på tur.

Vi legger til rette for å gi inspirasjon og impulser i leken både inne og ute

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og mestring i barnehagen. Vi mener at det å forstå lekens vesen, er en viktig del av det å forstå barn.Gjennom lek skjer mye av barns læring, og gjennom leken skaffer de seg erfaringer de viderefører til virkeligheten. Gjennom leken skapes vennskap.

Vi har fokus på å legge best mulig til rette for både styrte aktiviteter og frilek. Personalet skal være aktive i forhold til å sette i gang, og utvikle barns lek. Vi skal følge med på hvordan barna fordeler roller, og bruker rommet. Det som barn er opptatt av og interessert i skal være utgangspunkt for lek i barnehagen. Personalet skal sammen med barna komme med ideer og gjøre grep som kan berike og utvikle leken. Noe av dette kan være forankret i ulike prosjekter og temaer gjennom året.

Trygt og godt barnehagemiljø

Trygghet, tilknytning og relasjoner er «grunnmuren» i vårt arbeid med barna.

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel. I barnehagen skal barna få mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. Barna skal bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Vi jobber med å legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barn og personale og barna imellom. Trygghet er grunnlaget for barnas trivsel, glede og mestring.

Vi har hovedfokus på å skape et trygt og godt barnehagemiljø for barna i vår barnehage i tråd med standard for «Trygt og godt barnehagemiljø» i Asker kommune.

Vi er mye ute

I Sydskogen skal personalet legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

Vi har en flott utelekeplass med kupert terreng, samt to leirplasser med grillhytte/ gapahuk og lekemuligheter som vi benytter når vi er på tur.
Det er skiløype rett ved barnehagen som vi bruker mye på vinteren.

Avdelingene våre

 • Hestehoven: småbarnsavdeling for barn i alderen 1-3 år
 • Hvitveisen: avdeling for barn i alderen 3-6 år
 • Blåveisen: avdeling for barn i alderen 3-6 år

Kosthold i barnehagen

Frokost: barna har med matpakke. Vi serverer melk og vann.
Lunsj: brødmat tre dager i uka, turmatpakke hjemmefra en dag og varm lunsj bestående av brød med varmt pålegg, eggerøre, havregrøt og lignende en dag i uka. Vi serverer melk og vann.
Ettermiddagsmat: Knekkebrød, frukt og vann

Sikkerhet i barnehagen

Våre ansatte har følgende sikkerhetskompetanse:

 • Førstehjelpskurs for alle ansatte annen hvert år
 • Risikovurderinger for situasjoner som kan oppstå i barnehagen gjennomføres årlig.

 

 

Innganger

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd.

Kontaktinformasjon

Nina Dahlen

Avdelingsleder/foreldrekontakt

Merete Rødseth Bjertnes

Virksomhetsleder

Våre avdelinger:

 

Avdeling Hestehoven

Tlf: 48152943

 

Avdeling Blåveisen

Tlf: 48175139

 

Avdeling Hvitveisen

Tlf: 48172129