Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Tilskudd og etablering

Innganger

Midlertidig dispensasjon

Dispensasjon fra utdanningskrav for styrere og pedagogiske ledere, bemannings- og pedagognorm, og språkkrav.

Tilskudd

Oversikt over tilskuddsordninger, skjemaer.