Tilskudd og etablering

Innganger

Midlertidig dispensasjon

Dispensasjon fra utdanningskrav for styrere og pedagogiske ledere, bemannings- og pedagognorm, og språkkrav.

Tilskudd

Oversikt over tilskuddsordninger, skjemaer