Alle virksomheter som gir tilsyn og omsorg for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke om godkjenning som barnehage dersom:

  • virksomheten drives på regelmessig basis og minst ett av barna har en ukentlig oppholdstid på minst 20 timer, og
  • antall barn som er tilstede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og
  • virksomheten utføres mot betaling.

Hvordan gå frem ?

Ta kontakt med kommunen dersom du vurderer å søke godkjenning av ny barnehage. Kommunen gir veiledning, foretar befaring etc. Asker kommune har tilnærmet full barnehagedekning, og det kan stilles krav til at nye barnehager skal inngå i kommunens behovsplaner for å få driftstilskudd.

En eventuell søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse, tegning av barnehageanlegg, budsjett og vedtekter for barnehagen.

Barnehagebygget må godkjennes av Plan - og bygningsavdelingen i Asker kommune. Ta kontakt med avdelingen før søknad sendes. Det skal også søkes godkjenning av helseavdelingen.

I tillegg  kommer krav om godkjenning av følgende instanser:

Eventuelle pålegg må være etterkommet før oppstart av virksomheten.

Barnehagen må være meldt inn i Brønnøysund-/enhetsregisteret og ha et organisasjonsnummer.