Ønsker du å etablere en ny barnehage?

Vi har ansvar for at alle barna i kommunen får et likeverdig pedagogisk tilbud, og at barnehagene oppfyller krav i lov- og regelverk. Kommunen må derfor godkjenne barnehagen før den kan settes i drift.

Når må du søke om godkjenning fra kommunen?

Alle virksomheter som gir tilsyn og omsorg for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke om godkjenning som barnehage dersom:

  • virksomheten drives på regelmessig basis, og minst ett av barna har en ukentlig oppholdstid på minst 20 timer, og 
  • antall barn som er tilstede samtidig, er ti eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og 
  • virksomheten utføres mot betaling.

Hvordan søker du? 

Ta kontakt med kommunens avdeling for Kvalitet og forvaltning dersom du vurderer å starte en ny barnehage. Vi gir deg veiledning og foretar befaring.

Asker kommune har tilnærmet full barnehagedekning, og det kan stilles krav til at nye barnehager skal inngå i kommunens behovsplaner for å få driftstilskudd.

  • En eventuell søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse, tegning av barnehageanlegg, budsjett og vedtekter for barnehagen/virksomheten.
  • Alle barnehager skal ha et trygt og godt inne- og utemiljø. Du må derfor også søke om godkjenning etter kravene for miljørettet helsevern
  • Barnehagebygget må godkjennes av kommunens avdeling for byggesak. Ta kontakt med oss før du sender inn søknaden din. 

    Søk om godkjenning av barnehage 


  • Barnehagen må meldes inn i Brønnøysund-/enhetsregisteret og ha et organisasjonsnummer.

For å sikre at barnehagen er trygg for barn og ansatte, må du også få godkjenning av følgende instanser: 

Hvis kommunen eller andre instanser kommer med krav til endring eller pålegg, må disse være innfridd før barnehagen kan settes i drift.

Vil du starte en mindre virksomhet for barnepass?

Selv om virksomheten ikke møter kravet om godkjenning som barnehage etter barnehageloven, kan det likevel hende at du er søknadspliktig til kommunen.

Ønsker du å starte en mindre virksomhet for barnepass, som dagmamma eller barnepass? Da må du kanskje søke om godkjenning innen miljørettet helsevern.