Alle virksomheter som gir tilsyn og omsorg for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke om godkjenning som barnehage dersom:

  • virksomheten drives på regelmessig basis og minst ett av barna har en ukentlig oppholdstid på minst 20 timer, og
  • antall barn som er tilstede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og
  • virksomheten utføres mot betaling.

Hvordan gå frem ?

I tillegg  kommer krav om godkjenning av følgende instanser:

Eventuelle pålegg må være etterkommet før oppstart av virksomheten.

Barnehagen må være meldt inn i Brønnøysund-/enhetsregisteret og ha et organisasjonsnummer.

En del virksomheter for barnepass mot betaling er søknadspliktige til kommunen, selv om virksomheten er av et omfang som er for lite til å komme under kravet om godkjenning som barnehage etter barnehageloven.