Vil du etablere en familiebarnehage?

Alle som ønsker å starte familiebarnehage må, i henhold til barnehageloven, søke om godkjenning fra kommunen. Eksisterende familiebarnehager som ønsker å utvide eller legge, må søke om ny godkjenning.

Hva er en familiebarnehage?

En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper i bebodde hjem. Du kan enten arbeide der selv, eller ansette en assistent og en pedagogisk veileder.

Når må du søke om godkjenning fra kommunen?

Barnehageloven stiller følgende krav til familiebarnehager:

 • En familiebarnehage kan godkjennes for maksimalt 5 barn over 3 år som er til stede samtidig. For barn under 3 år kan det være maksimalt 4 barn.
 • Et hjem som er egnet for det, kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt 10 barn over 3 år som er tilstede samtidig. Ved dobbel gruppe må det være to assistenter. Er flertallet av barna under 3 år, må antallet barn reduseres.
 • Det kan settes begrensning ved antall barn i et hjem på grunnlag av hjemmets egnethet.
 • Det er krav om at personalet får ukentlig veiledning av barnehagelærer.

Hvordan søker du? 

Ta kontakt med seksjon Kvalitet og utvikling i oppvekst dersom du ønsker å søke om godkjenning av ny, eller utvidelse av eksisterende familiebarnehage. Vi gir deg veiledningen du trenger for å komme i gang med søknaden.

Slik går du frem med søknaden:

 • Alle barnehager skal ha et trygt og godt inne- og utemiljø. Du må derfor også søke om godkjenning etter kravene for miljørettet helsevern
 • Familiebarnehagen må meldes inn i Brønnøysund-/enhetsregisteretog ha et organisasjonsnummer.

Om du ønsker å ha, eller utvide til dobbel gruppe i familiebarnehage, kreves i tillegg følgende: 

Godkjenning om bruksendring for boligen. 

Godkjenning fra følgende instanser før den settes i drift: 

Søk om godkjenning av barnehage 

Kan jeg søke om driftstilskudd?

Det må være minimum to barn i et familiebarnehagehjem for å motta tilskudd. I en familiebarnehagegruppe må minst halvparten av barna være andre enn hjemmets egne. Hjemmets egne barn i skolealder som deltar i ordningen, teller med. 

Les mer om tilskudd her.

Hvis kommunen eller andre instanser kommer med krav til endring eller pålegg, må disse være innfridd før barnehagen kan settes i drift.

Vil du starte en mindre virksomhet for barnepass?

Selv om virksomheten ikke møter kravet om godkjenning som barnehage etter barnehageloven, kan det likevel hende at du er søknadspliktig til kommunen.

Ønsker du å starte en mindre virksomhet for barnepass, som dagmamma eller barnepass? Da må du kanskje søke om godkjenning innen miljørettet helsevern.

Vil du bli dagmamma, eller starte en barnepark?

En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper og i bebodde hjem. Det er krav om at personalet får ukentlig veiledning av førskolelærer.

 • En familiebarnehage kan godkjennes for maksimalt 5 barn over 3 år som er til stede samtidig.
 • Et hjem som er egnet for det, kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt 10 barn over 3 år som er tilstede samtidig. Ved dobbel gruppe må det være to assistenter. Er flertallet av barna under 3 år, må antallet barn reduseres.
 • Det kan settes begrensning ved antall barn i et hjem på grunnlag av hjemmets egnethet.
 • Det skal normalt være minimum to barn i et familiebarnehagehjem. Hjemmets egne barn under skolealder som deltar i ordningen teller med. I en familiebarnehagegruppe må minst halvparten av barna være andre enn hjemmets egne.

Hvordan gå frem?

Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker å søke om godkjenning av familiebarnehage.

Familiebarnehagen må være meldt inn i Brønnøysund-/enhetsregisteret og ha et organisasjonsnummer.

Ved ønske om dobbel gruppe i familiebarnehage kreves i tillegg følgende:

 • Godkjenning om bruksendring for boligen. Ta kontakt med Byggesak før søknad sendes.
 • Godkjenning fra Helseavdelingen.
 • Orientering om etablering til Asker og Bærum brannvesenMattilsynet og Arbeidstilsynet. Eventuelle pålegg fra disse må være etterkommet før familiebarnehagens oppstart.