Alle som ønsker å starte familiebarnehage må, i henhold til barnehageloven, søke kommunen om godkjenning. Dette gjelder også når eksisterende familiebarnehager utvider eller legger om driften som krever ny godkjenning.

En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper og i bebodde hjem. Det er krav om at personalet får ukentlig veiledning av førskolelærer.

  • En familiebarnehage kan godkjennes for maksimalt 5 barn over 3 år som er til stede samtidig.
  • Et hjem som er egnet for det, kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt 10 barn over 3 år som er tilstede samtidig. Ved dobbel gruppe må det være to assistenter. Er flertallet av barna under 3 år, må antallet barn reduseres.
  • Det kan settes begrensning ved antall barn i et hjem på grunnlag av hjemmets egnethet.
  • Det skal normalt være minimum to barn i et familiebarnehagehjem. Hjemmets egne barn under skolealder som deltar i ordningen teller med. I en familiebarnehagegruppe må minst halvparten av barna være andre enn hjemmets egne.

Hvordan gå frem?

Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker å søke om godkjenning av familiebarnehage.

Familiebarnehagen må være meldt inn i Brønnøysund-/enhetsregisteret og ha et organisasjonsnummer.

Ved ønske om dobbel gruppe i familiebarnehage kreves i tillegg følgende: