Barnehageplass og barnehageopptak

Innganger

Om barnehageopptak

Søknadsprosess, bytte barnehage, samordnet opptak, kriterier, søke om og endre søknad, klage på vedtak.