Barnehageplass og barnehageopptak

Innganger

Om barnehageopptak

Søknadsprosess, bytte barnehage, samordnet opptak, kriterier, endre søknad, klage.