Slik søker, bytter eller endrer du barnehageplass

Her finner du informasjon om hvordan du søker og bytter barnehageplass, og endrer søknaden din. Når du skal søke, anbefales å bruke Google som nettleser

Bilde av barn som sitter på huk

Søk om barnehageplass

Om barnehageopptak

Søknadsfrist til hovedopptaket er til og med 1. mars 2022. 

Hvem har rett til barnehageplass?
  • Du må søke plass til hovedopptaket innen 1. mars, og ønske oppstart innen 30. november. 
  • Barnet må være fylt ett år innen utgangen av november.
  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november kan få plass fra august, men de har rett til plass innen utgangen av den måneden de fyller ett år.
Hvor har barnet ditt rett til plass?

Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Du må altså være bosatt i Asker kommune for å ha plass i kommunal barnehage.

Hvis du skal flytte til Asker, men ikke har adresse her ennå, kan du søke, og få tilbud om plass. Du må være registrert i folkeregisteret ved oppstart.

De private barnehagene gir primært plass til barn bosatt i Asker kommune, men ved ledig kapasitet kan de ta inn barn fra andre kommuner. Se den enkelte barnehages vedtekter.

Hvordan fungerer opptaket

Alle barnehagene i Asker har felles opptaksrutiner -både kommunale- private- og familiebarnehager.

Hovedopptak

Hovedopptak er opptak til barnehageplasser som blir ledige i august når det eldste årskullet slutter i barnehagen og begynner på skolen.

Alle søknader og dokumentasjon som vi har mottatt innen 01.03. er med i hovedopptaket, hvis ønsket startdato er innen 30.11. Er det ønsket startdato senere enn 30.11. er søknaden med i suppleringsopptak  til ledige plasser etter den dato som er ønsket startdato.

Saksbehandling til hovedopptaket starter 2.mars. Det vil derfor i perioden 2.mars- ca 1.mai ikke være mulig å endre på søknadene som allerede er innsendt.

Svar på søknad om barnehageplass sendes ut i flere puljer. Alle med rett til barnehageplass får svar innen utgangen av april. Du vil få svar via Vigilo til din e-post. Svarfristen er 7 dager fra tilbud er sendt i Vigilo. Svarer du ikke innen fristen, faller tilbudet bort.

Suppleringsopptak

Suppleringsopptak er opptak til barnehageplasser som blir ledige utenom hovedopptaket. Suppleringsopptak gjøres hver gang det blir en ledig plass, hele året.

Etter valgt måned for oppstart i søkerportalen får du en oversikt over barnehagene. Her ser du om barnehagen er full eller har ledig plass. Det kan likevel være grunner til at det ikke er plass til ditt barn:

  • Barnehagen har ledig plass til barn i en annen aldersgruppe enn ditt barn.
  • Barnehagen har allerede tildelt plass til barn med oppstart senere på året.
Hvem har prioritet ved opptaket

Når det er flere søkere enn plasser, skal følgende prioriteres ved opptak, jamfør barnehageloven § 13.

  • Barn med funksjonsnedsettelse. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har funksjonsnedsettelse. Sakkyndig instans kan være lege, psykolog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. Sakkyndig vurdering må vedlegges søknaden.
  • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4–12 og 4–4 annet og fjerde ledd. Kopi av vedtak må sendes utdanningssektoren.
  • Andre grupper som kan prioriteres skal være presisert i den enkelte barnehages vedtekter, og kan variere fra barnehage til barnehage. Vedtektene kan du finne på barnehagens nettsted, eller ved å kontakte barnehagen

De kommunale barnehagene i Asker kommune har felles vedtekter. Her kan du blant annet lese mer om barnehagenes opptakskriterier. 

Hvordan søke barnehageplass

Før du søker, må du finne ut hvilke barnehager dere vil søke på. I oversikten over alle private og kommunale barnehager i Asker kommune ser du hvor alle barnehagene i kommunen holder til og hva de tilbyr. I søknaden kan du føre opp 5 barnehager i den rekkefølgen du ønsker. 

Finn barnehager i Asker

Ta kontakt med Innbyggerservice dersom du ikke har anledning til å søke elektronisk.

Når søknaden er mottatt, får du en bekreftelse på e-post eller SMS fra Asker kommune.

Hvordan vet jeg at søknaden er mottatt?

På siste side i søknaden står det at søknaden er registrert. Vi sender i tillegg en bekreftelse til deg på e-post.

Du kan også logge deg inn på søknadsprogrammet og se at søknaden ligger under  Status på søknad – Aktive saker.

Takke ja, nei eller stå på venteliste

Når du får tilbud om plass, vil dette bli sendt gjennom kommunens oppvekstadministrative system Vigilo. Tilbudsbrev kommer via Digipost eller på Altinn. 

Du kan takke ja til plassen du har fått, og fortsatt stå på venteliste til førstevalget. Ønsker du å stå på venteliste til flere barnehager må du søke på nytt.

Hvor lenge er søknad min aktiv?

Søknaden gjelder kun det året du har søkt. Det vil si at hvis du søker i 2021, gjelder søknaden kun for dette året. Har du ikke fått et tilbud innen utgangen av desember, må du søke igjen i januar. Søknaden slettes ved årsskiftet.

Ønsker du å endre søknaden din?

Du kan endre på søknaden din fram til saksbehandlingen har startet. Dette vil framgå ved pålogging i Vigilo der du ser søknaden din.

Vil du klage på svaret du har fått?

Du som har søkt til hovedopptaket 1. mars, kan klage opptil 3 uker etter at du har mottatt avslag på barnehageplass, eller et tilbud om plass i en barnehage som ikke var første- eller andrevalget ditt.  

Her kan du klage på svaret ditt.

Avtal en oppstartdato med barnehagen

Barnehagen du har takket ja til kontakter deg på e-post eller SMS.  

Da får du et forslag til en dato når barnet ditt skal begynne i barnehagen, informasjon om hvordan de første dagene foregår og andre praktiske beskjeder. 

Oppstart i barnehagene er vanligvis i løpet av august, etter nærmere avtale med barnehagestyrer.

Ønsker du å bytte eller si opp barnehageplassen?

Barnet ditt beholder plassen frem til skolestart dersom du ikke sier opp plassen tidligere. Du kan når som helst si opp barnehageplassen, eller søke om å bytte barnehage internt i kommunen. Husk at oppsigelsestiden varierer. 

  • Skal du søke om å endre plass, bytte barnehage, eller si opp må dette gjøres i Vigilo.
Ønsker du å besøke noen av barnehagene før du søker?

De fleste barnehagene i Asker kommune har åpen dag før søknadsfristen 1. mars. Kontakt styrer i barnehagen for å avtale besøk