Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Slik søker, bytter eller endrer du barnehageplass

Her finner du informasjon om hvordan du søker og bytter barnehageplass, og endrer søknaden din. Når du skal søke, anbefales å bruke Google som nettleser !

Bilde av barn som sitter på huk

Kort fortalt

Alle barn som bor i kommunen, og er født før  desember, har rett til barnehageplass fra måneden de fyller ett år når det er søkt til hovedopptaket.

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars hvert år. Du får svar på søknaden din i tidsrommet mars til mai.

Sjekk om barnet ditt har rett til plass

  • Du må søke innen fristen 1.mars for å ha rett til barnehageplass.
  • Alle barn født før 1. desember, og som bor i kommunen, har rett til plass i en av våre private eller kommunale barnehager fra den måneden de fyller ett år. 

Hvis det i enkelte barnehager er flere søkere enn det er plasser, må vi prioritere hvem som skal få plass hvor. Dette kan bety at barnet ditt kan få plass i en annen barnehage enn det du ønsket deg. Det er forskjellige kriterier for barn som prioriteres i opptak for kommunale og private barnehager.  

For å lese om opptakskriteriene for private barnehager, må du besøke den enkelte barnehagens nettsider. Opptakskriteriene står i barnehagens vedtekter. 

De som blir prioritert først i opptakene for kommunale barnehager, er: 

Barn med nedsatt funksjonsevne

Når du søker må du legge ved dokumentasjon fra sakkyndig helsepersonell. Dette kan for eksempel være fastlege, sykehus, spesialisthelsetjenesten eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. Om barnet er under utredning, kan du legge ved dokumentasjon på dette.   

Barn med tiltak fra barnevernet

Når du søker, må du legge ved vedtaket fra fylkesnemnda, barnevernstjenesten eller domstolen. Barnevernet kan også ta direkte kontakt med oss.   

De kommunale barnehagene i Asker kommune har felles vedtekter. Her kan du blant annet lese mer om barnehagenes opptakskriterier.     

Velg og besøk barnehager du vil søke på

Finn barnehager i oversikten vår 

Før du søker, må du finne ut hvilke barnehager dere vil søke på. I oversikten over alle private og kommunale barnehager i Asker kommune ser du hvor alle barnehagene i kommunen holder til og hva de tilbyr. I søknaden kan du føre opp 5 barnehager i den rekkefølgen du ønsker. 

Ønsker du å besøke noen av barnehagene før du søker?

De fleste barnehagene i Asker kommune har åpen dag før søknadsfristen 1. mars. Kontakt styrer i barnehagen for å avtale besøk.

Søk barnehageplass

Søk om barnehageplass

De anbefales Google eller Safari som nettleser når du skal søke.

Ta kontakt med Innbyggerservice dersom du ikke har anledning til å søke elektronisk.

Når søknaden er mottatt, får du en bekreftelse på e-post eller SMS fra Asker kommune.

Samordnet opptak 

Alle barnehagene i Asker samarbeider om opptaket. Søknadsfristen er 1. mars

For å være med i hovedopptaket må du sende inn søknaden senest 1. mars klokka 23.59.

Saksbehandling til hovedopptaket starter 2.mars. Det vil derfor i perioden 2.mars-15.mai ikke være mulig å endre på søknadene som allerede er innsendt.

Du kan også søke om barnehageplass resten av året. Da har du ikke rett til plass, men du kan få plass dersom det er ledig.   

Hva koster en barnehageplass?

Her finner du en prisoversikt. 

Ønsker du å endre søknaden din?

Du kan endre på søknaden din fram til saksbehandlingen har startet. Dette vil framgå ved pålogging i Vigilo der du ser søknaden din.

Når får du svar på søknaden?

Alle som har søkt innen 1. mars får svar i perioden fra mars til begynnelsen av mai.  

Du vil få svar via Vigilo til din e-post.

Søkte du plass etter 1. mars, får du først svar på søknaden når, eller hvis, vi har en ledig plass å tilby deg. 

Takke ja, nei eller stå på venteliste

Når du får tilbud om plass, vil dette bli sendt gjennom kommunens oppvekstadministrative system Vigilo. Tilbudsbrev kommer via Digipost eller på Altinn. Svarfristen er 7 dager fra tilbud er sendt i Vigilo. Svarer du ikke innen fristen, faller tilbudet bort.

Har du ikke fått plass i barnehagen du ønsket deg? 

Du kan takke ja til plassen du har fått, og fortsatt stå på venteliste. 

Vil du klage på svaret du har fått?

Du som har søkt til hovedopptaket 1. mars, kan klage opptil 3 uker etter at du har mottatt avslag på barnehageplass, eller et tilbud om plass i en barnehage som ikke var første- eller andrevalget ditt.  

Her kan du klage på svaret ditt.

Avtal en oppstartdato med barnehagen

Barnehagen du har takket ja til kontakter deg på e-post eller SMS.  

Da får du et forslag til en dato når barnet ditt skal begynne i barnehagen, informasjon om hvordan de første dagene foregår og andre praktiske beskjeder. 

Oppstart i barnehagene er vanligvis i løpet av august, etter nærmere avtale med barnehagestyrer. 

Ønsker du å bytte eller si opp barnehageplassen?

Barnet ditt beholder plassen frem til skolestart dersom du ikke sier opp plassen tidligere. Du kan når som helst si opp barnehageplassen, eller søke om å bytte barnehage internt i kommunen. Husk at oppsigelsestiden varierer. 

  • Skal du søke om å bytte barnehage internt i kommunen, må du søke barnehageplass på nytt i Vigilo.
  • Skal du endre type barnehageplass, som endring av oppholdstid, gjør du dette i Vigilo
  • Skal du si opp plassen, gjøres også dette i Vigilo.