Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Pris og betaling i barnehage

Betalingssatser

Kommunale barnehager
Betalingssatser kommunale barnehager (kr)
Navn på barnehagen Oppholdsbetaling Kostpenger Turpenger
Bleikerfaret barnehage 3135 350  
Bondi barnehage 3135 350  
Borgen barnehage 3135 250  
Brendsrud barnehage 3135 250  
Doktorgården barnehage 3135 250  
Folkestad barnehage 3135 280  
Føyka barnehage 3135 300  
Gulspurven barnehage 3135 250  
Heggedalskogen barnehage 3135 230  
Holmen barnehage 3135 300  
Hyggen barnehage 3135 446  
Hvalstad barnehage 3135 330  
Hval Gård barnehage 3135 260  
Kistefossdammen barnehage 3135 230  
Klokkarstua barnehage 3135 280  
Landøya barnehage 3135 300  
Morellveien barnehage 3135 300  
Nesøya barnehage 3135 325 50*
Røyken barnehage 3135 446  
Slemmestad barnehage 3135 446  
Slingrebekken barnehage 3135 446  
Solgården barnehage 3135 300  
Solstad barnehage 3135 330  
Sydskogen barnehage 3135 446  
Søndre Borgen barnehage 3135 250  
Vendla barnehage 3135 325 50*
Vepsebolet barnehage 3135 270  
Vikingjordet barnehage 3135 230  
Østhellinga barnehage 3135 250  
Åby barnehage 3135 385  

Kostpengene varierer fordi barnehagene har varierte tilbud om mat. Kontakt barnehagen for å få klarhet i hva kostpengene dekker.
* = månedlig.

Private barnehager
Betalingssatser private barnehager (kr)
Navn på barnehagen Oppholdsbetaling Kostpenger Depositum/Andel/
Innskudd/Forskudd
100-meterskogen barnehage AS 3135 400  
Asker gård barnehage 3135 300 Nei
Barnas Hus Gullhella 3135 430 3040
Bikuben barnehage 3135 325 2910
Billingstad barnehage 3135 270 5000 (søsken 2500)
Bitehagen barnehage Sa 3135 420  
Bjerkås barnehage 3135 390 Nei
Bjørndalen Gårdsbarnehage AS 3135 300  
Borgen Skog Barnehage 3135 590 6000
Båstadmyra barnehage 3135 510 5000
Carpe Diem Idrett og Naturbarnehage 3135 450  
Engelsrud barnehage 3135 200 3040
Espira Blakstad barnehage 3135 450 Nei
Espira Gullhella barnehage 3135 450 Nei
Espira Årosfjellet barnehage 3135 450  
Frelsesarmeens barnehager 3135 490 / 380 Nei
Frydenlund Kanvasbarnehage 3135 350  
Frydendal barnehage 3135 275 6080 (søsken 4256 / 3040)
Furuly barnehage 3135 200 Nei
Hanevold Barnegård 3285 340 3190
Heggum barnehage AS 3135 280  
Helledammen FUS barnehage AS 3135 400  
Holmentoppen barnehage 3135 325 3040
Kana barnehage 3135 400  
Kjekstadmarka Kanvasbarnehage 3135 350  
L`eikestua barnehage 3135 200 3000
Lilleborgen barnehage 3135 350 3300
Læringsverkstedet barnehage - Billingstad 3135 300 Nei
Læringsverkstedet barnehage - Bjørndalen 3135 350 Nei 
Maurtoppen barnehage 3135 400  
Mellom-Nes FUS barnehage 3135 350 Nei 
Midtbygda Kanvasbarnehage 3135 250  
Morbergtoppen FUS barnehage AS 3135 450  
NaKuHel-barnehagen / NaKuHel International Preschool 3135 225 3110 / 2910
Nansentunet Musikkbarnehage 3135 400 3000
Nedre Bleiker barnehus 3135 450 Nei
Nedre Høvik FUS barnehage  3135 450  
Nesbru barnehage 3135 350 Nei
Nilsemarka barnehage 3135 600 Nei
Nærsnes FUS barnehage Sa 3135 450  
Nærsnes Kystbarnehage AS 3135 450  
Paletten Kanvasbarnehage 3135 320  
Regnbuen Steinerbarnehage 3135 400 Nei
Læringsverkstedet Risenga barnehage 3135 300 Nei
Rudolf Steinerbarnehagen 3135 350 Nei
Sem barnehage 3135 350 / 450 3000 (søsken 1500)
Spikkestad Kanvasbarnehage 3135 420  
Spiren barnehage 3135 395  
Stiftelsen Askeladden Steinerbarnehage 3135 450  
Stinaløkka Kanvasbarnehage 3135 375 Nei
Stjernen FUS barnehage 3135 400  
Sætre Kunst & Musikk barnehage 3135 300  
Tertitten barnehage 3135 350 Nei
Torp Høymyr barnehage 3135 400 4000
Torvbråten Kanvasbarnehage 3135 350  
Utforskeren Kanvasbarnehage 3135 400  
Vardåsen barnehage 3135 350 5000
Vekstbarnehagen 3135 370 3000
Vollen Kystkulturbarnehage 3135 300 2500 (søsken 1000)
Vollen Montessori barnehage 3135 500 Nei
Ødegården Barnehagedrift AS 3135 420  
Østenstad menighets barnehage 3135 50 2990
Ånnerud barnehus 3135 400 2500
Ånnerudtoppen barnehage 3135 300  Nei

Priser med uthevet skrift er høyere enn maksprisen.

Betalingssatser private familiebarnehager (kr)
Navn på barnehagen Oppholdsbetaling Kostpenger Depositum/Andel/
Innskudd/Forskudd
Ayno Ans/Vår familiebarnehage 3135 250  
Furulia familiebarnehage 3135 100  
Hallenåsen familiebarnehage 3135 320  
Holtebrekk familiebarnehage 3135 450  
Hno barnehage AS/Lykkeliten familiebarnehage 3135 300  
Høymyrmarka familiebarnehage 3135 200 Nei
Snoopy familiebarnehage 3135 400 3040
Utsikt1 familiebarnehage 3135 300  
Utsikten Familiebarnhage Carina A. 3135 440  
Vollen familiebarnehage 3135 250 Nei

Betalingsbetingelser 

  • Makspris fra 2020 er i statsbudsjettet foreslått til kr 3135  per måned
  • Søskenmoderasjon for barn nummer 2 ytes med inntil 30 % av kommunal sats på det rimeligste tilbudet til barn i barnehage i Asker kommune. Søskenmoderasjon for barn nummer tre eller flere er 50 % av maksimal kommunal sats.
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.
  • Søskenmoderasjon gis til barn med samme bostedsadresse.
  • Du kan ha rett til lavere pris på barnehageplassen. Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.  Gratis kjernetid gjelder for 2, 3, 4- og 5-åringer.
  • For barn med redusert plass reduseres betalingen.

Vi gjør oppmerksom på at ovenstående informasjon kan avvike fra den enkelte private barnehage, og ber derfor om at dere forholder dere til barnehagens retningslinjer/ vedtekter.

Informasjon på flere språk

  • engelsk
  • andre språk er til redigering

Mislighold av betaling i kommunale barnehager

Manglende betaling for barnehageplass medfører at kravet oversendes til inkasso. Kommunen kan varsle om oppsigelse av plassen ved vesentlig mislighold. 

Mislighold av betaling i privat barnehage

I private barnehager gjelder den enkelte barnehages vedtekter og regler vedrørende betaling.