Betalingssatser

Betalingssatser kommunale barnehager (kr)
Navn på barnehagenOppholdsbetalingKostpengerTotaltTurpenger
Bleikerfaret barnehage 2910 350 3260 150
Bondi barnehage 2910 350 3260  
Borgen barnehage 2910 250 3160 100 (barn født -13-15)
Brendsrud barnehage 2910 250 3160 100 (barn født -13-15)
Føyka barnehage 2910 300 / 250 3210 / 3160  
Heggedalskogen barnehage 2910 230 3140  
Holmen barnehage 2910 300 3210  
Hvalstad barnehage 2910 260 3170  
Hval Gård barnehage 2910 270 / 180 3180 / 3090 100
Kistefossdammen barnehage 2910 200 3110  
Landøya barnehage 2910 300 3210  
Morellveien barnehage 2910 300 3210 150
Nesøya barnehage 2910 325 3235 50*
Solgården barnehage 2910 300 / 250 3210 / 3160  
Solstad barnehage 2910 260 3170  
Søndre Borgen barnehage 2910 250 3160 100
Vendla barnehage 2910 325 3235 50*
Vepsebolet barnehage 2910 270 3180 100
Vikingjordet barnehage 2910 200 3110  
Østhellinga barnehage 2910 250 3160 100
Åby barnehage 2910  385 3295 150

Kostpengene varierer fordi barnehagene har varierte tilbud om mat. Kontakt barnehagen for å få klarhet i hva kostpengene dekker.
* = månedlig.
Noen av barnehagene fakturerer turpenger i tillegg til opphold og kostpenger. Dette faktureres en gang om høsten og en gang om våren.
Satsene som er oppgitt for turpenger er pr halvår.
Unntatt fra dette er barnehagene der beløpet er merket med *.

Betalingssatser private barnehager (kr)
Navn på barnehagenOppholdsbetalingKostpengerTotaltDepositum/Andel/
Innskudd/Forskudd
Asker gård barnehage 2910 300 3210 Nei
Barnas Hus Gullhella 2910 420 3330 2910
Bikuben barnehage 2910 250 / 350 3160 / 3260 2910
Billingstad barnehage 2910 270 3180 5000 (søsken 2500)
Bjerkås barnehage 2910 350 3260 Nei
Borgen Skog Barnehage 2910 570 3480 6000
Båstadmyra barnehage 2910 350  3260 5000
Engelsrud barnehage 2910 200 3110 2910
Espira Blakstad barnehage 2910 450 3360 Nei
Espira Gullhella barnehage 2910 400 3310 Nei
Frelsesarmeens barnehager 2910 476 / 367 3386 / 3277 Nei
Frydendal barnehage 2910 150 3060 5310 (søsken 3717 / 2655)
Furuly barnehage 2910 200 3110 Nei
Hanevold Barnegård 3060 340 3400 3060
Holmentoppen barnehage 2910 250 3160 Nei
L`eikestua barnehage 2910 200 3110 3000
Lilleborgen barnehage 2910 350 3260 3300
Læringsverkstedet barnehage - Billingstad 2910 300 3210 Nei
Læringsverkstedet barnehage - Bjørndalen 2910 350 3260 Nei 
Mellom-Nes FUS barnehage 2910 350 3260 Nei 
NaKuHel-barnehagen / NaKuHel International Preschool 2910  200 / 0 3110 / 2910 3110 / 2910
Nansentunet Musikkbarnehage 2950 400 3350 3000
Nedre Bleiker barnehus 2910 450 3360 Nei
Nesbru barnehage 2910 350 3260 Nei
Nilsemarka barnehage 2910 250 3160 Nei
Regnbuen Steinerbarnehage 2910 400 3310  Nei
Risenga barnehage 2910 250 3160 2730
Rudolf Steinerbarnehagen 2910 350 3260 Nei
Sem barnehage 2910 350 / 450 3260 / 3360 3000 (søsken 1500)
Stinaløkka Kanvasbarnehage 2910 375 3285 Nei
Tertitten barnehage 2910 350 3260 Nei
Torp Høymyr barnehage 2910 300 3210 4000
Vardåsen barnehage 2910 350 3260 5000
Vekstbarnehagen 2910 350 3260 3000
Vollen Kystkulturbarnehage 2910 300 3210 2500 (søsken 1000)
Vollen Montessori barnehage 2910 470 3380 Nei
Østenstad menighets barnehage 2700 0 2700 2700
Ånnerud barnehus 2910 400 3310 2500
Ånnerudtoppen barnehage 2910 300  3210  5000 per familie

Priser med uthevet skrift er høyere enn maksprisen.

Betalingssatser private familiebarnehager (kr)
Navn på barnehagenOppholdsbetalingKostpengerTotaltDepositum/Andel/
Innskudd/Forskudd
Gullhella familiebarnehage 2910 400 3310 Nei 
Høymyrmarka familiebarnehage 2910 200 3110 Nei
Snoopy familiebarnehage 2910 400 3310 2750
Vollen familiebarnehage 2910 250 3160 Nei

Betalingsbetingelser 

  • Makspris er kr 2910 per måned
  • Søskenmoderasjon for barn nummer 2 ytes med inntil 30 % av kommunal sats på det rimeligste tilbudet til barn i barnehage i Asker kommune. Søskenmoderasjon for barn nummer tre eller flere er 50 % av maksimal kommunal sats.
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.
  • Søskenmoderasjon gis til barn med samme bostedsadresse.
  • Du kan ha rett til lavere pris på barnehageplassen. Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.  Gratis kjernetid gjelder for 3, 4- og 5-åringer.
  • For barn med redusert plass reduseres betalingen.

Vi gjør oppmerksom på at ovenstående informasjon kan avvike fra den enkelte private barnehage, og ber derfor om at dere forholder dere til barnehagens retningslinjer/ vedtekter.

Informasjon på flere språk

Mislighold av betaling i kommunale barnehager

  • Manglende betaling for barnehageplass medfører at kravet oversendes til inkasso. Kommunen kan varsle om oppsigelse av plassen ved vesentlig mislighold. 

Mislighold av betaling i privat barnehage

I private barnehager gjelder den enkelte barnehages vedtekter og regler vedrørende betaling.