Pris og betaling i barnehage

Betalingssatser

Kommunale barnehager (priser)
Betalingssatser kommunale barnehager (kr)
Navn på barnehagen Oppholdsbetaling Kostpenger
Bleikerfaret barnehage 3000 375
Bondi barnehage 3000 375
Borgen barnehage 3000 250
Brendsrud barnehage 3000 250
Doktorgården barnehage 3000 350
Føyka barnehage 3000 300
Gulspurven barnehage 3000 350
Haugtussa barnehage 3000 400
Heggedalskogen barnehage 3000 230
Holmen barnehage 3000 400
Hyggen barnehage 3000 446
Hvalstad barnehage 3000 400
Hval Gård barnehage 3000 400
Kistefossdammen barnehage 3000 230
Klokkarstua barnehage 3000 280
Landøya barnehage 3000 300
Morellveien barnehage 3000 375
Nesøya barnehage 3000 325
Røyken barnehage 3000 446
Slemmestad barnehage 3000 350
Slingrebekken barnehage 3000 450
Solgården barnehage 3000 300
Solstad barnehage 3000 330
Sydskogen barnehage 3000 350
Søndre Borgen barnehage 3000 250
Vendla barnehage 3000 325
Vikingjordet barnehage 3000 230
Østhellinga barnehage 3000 250
Åby barnehage 3000 450

Kostpengene varierer fordi barnehagene har varierte tilbud om mat. Kontakt barnehagen for å få klarhet i hva kostpengene dekker.

Barnehage (foreldrebetaling)

Asker kommune følger makspris fastsatt i Statsbudsjettet. Regjeringen foreslår at maksimalprisen for en barnehageplass holdes til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2024. Redusert plass følger antall timer.

Type plass

Pris

Full barnehageplass 5 dager per uke

3 000

Redusert barnehageplass 4 dager per uke

2 400

Redusert barnehageplass 3 dager per uke

1 800

Halv plass

1 500

Søskenmoderasjon for 2. barn

30 %

Søskenmoderasjon for 3. eller flere barn

gratis

 • Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer.
 • Kostpenger kommer i tillegg og skal beregnes til selvkost for den enkelte barnehage.
 • Redusert foreldrebetaling etter søknad: Kommunen følger gjeldende regler når det gjelder gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt.

Familier som har lav inntekt kan søke om redusert pris for plass i barnehage.

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Dersom din familie har en samlet inntekt som er lavere enn 550.000 kroner (2023/2024-beløp), kan du søke om redusert betaling for barnehageplassen din. Er barnet ditt to år eller eldre, kan du også ha rett til gratis kjernetid hvis familien har en samlet inntekt under 615.590 kroner.

Fra 1. august 2024 kan du søke om redusert betaling for barnehageplassen hvis din familie har en samlet inntekt som er lavere enn 366.667 kroner. Er barnet ditt to år eller eldre, kan du også ha rett til gratis kjernetid hvis familien har en samlet inntekt under 642.700 kroner. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1. januar hvert år.

Hva er redusert foreldrebetaling

Hvis du får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler du 6 prosent av familiens årlig bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene). 

Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen. Derfor kan beløpet variere mellom barnehagene.

Gratis kjernetid

Familier som har en samlet bruttoinntekt lavere enn 615.590 kroner i året (fra 1. august 2024 er grensen 642.700 kroner), og har barnehagebarn som er to år eller eldre, får automatisk også innvilget gratis kjernetid, det vil si 20 timer i uken. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1. august hvert år.

Slik søker du

 • Gå til www.vigilo.no - velg "Logg inn OAS". Velg Asker kommune, og logg på med ID-porten.
 • Selv om du har flere barn i barnehage skal du bare sende én søknad.
 • Du må betale full pris frem til søknaden er godkjent.
 • Du må søke på nytt hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehageåret, kan du sende ny søknad.
 • Du må dokumentere husstandens økonomiske situasjon. 
 • Vedtak fattes for inneværende barnehageår og det må søkes på nytt for hvert år. Ved vesentlig endring i inntekt må det sendes inn ny inntektsdokumentasjon.

NB! Du må søke om redusert betaling for barn i barnehage og SFO hver for seg.

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Dokumentasjon på inntekt

Når du søker om redusert foreldrebetaling blir informasjon om skatt og inntekt hentet inn automatisk. Du trenger ikke å legge ved skattemeldingen.

Hvis du har fått varig redusert inntekt etter at du mottok siste skattemelding, må du sende inn/laste opp dokumentasjon som viser dette (lønn, stønader, trygd og annet)

Er du student? Da må du sende inn kopi av studentbevis eller en bekreftelse på at du har studieplass. 

Hvis du ikke har mottatt skattemelding, må du legge ved de siste lønnsslippene dine eller annen dokumentasjon på inntekten din. Dette gjelder stort sett kun de som nylig har flyttet til Norge.

Søknaden din blir avslått dersom du ikke har sendt inn all nødvendig dokumentasjon. Du må da søke på nytt.

Les mer om priser og betaling for barnehageplass i Asker.

Information in English regarding reduced payment in kindergarten

Families with more than one child in kindergarten will receive a 30% fee reduction for the second child. For additional children the reduction is 100%. The reduction is only available as long as the children are registered at the same address, and will be given automatically. 

Children have a right to 20 hours free kindergarten a week from 1st August the year they turn 2, as long as the family's annual taxable income is under 615.590 NOK. From 1 August 2024 the the income can be under 642.700 NOK. 

Any family with an annual taxable income under 550.000 NOK can apply for reduced parental payment in kindergarten. From the 1 August 2024 the income must be under 366.667 NOK. 

You apply via Vigilo (instructions currently only available in Norwegian). When you apply for reduced payment, your income and taxes will automatically be available for us. You do not need to attach your tax return. If there are major changes in your taxable income during the year, you can attach necessary documents in your application. 

Decisions about reduced payment at kindergarten are valid from the month after you send in an application.

Betalingsbetingelser 

 • Makspris fra Fra 1. januar 2023 er makspris 3000 kroner per måned.  Fra 1. august 2024 er makspris 2000 kroner per måned- 
 • Søskenmoderasjon for barn nummer to gis med inntil 30 % av kommunal sats på det rimeligste tilbudet til barn i barnehage i Asker kommune. For barn nummer tre eller flere gis det gratis barnehageplass. 
 • Det er ulik sats for kostpenger i barnehagene. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.
 • Søskenmoderasjon gis til barn med samme bostedsadresse, og gis automatisk til de med krav på dette. 
 • Du kan ha rett til lavere pris på barnehageplassen. Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.  Gratis kjernetid gjelder for 2, 3, 4- og 5-åringer.
 • For barn med redusert plass reduseres betalingen.

Vi gjør oppmerksom på at ovenstående informasjon kan avvike fra den enkelte private barnehage, og ber derfor om at dere forholder dere til barnehagens retningslinjer/ vedtekter.

Mislighold av betaling i kommunale barnehager

Manglende betaling for barnehageplass medfører at kravet oversendes til inkasso. Kommunen kan varsle om oppsigelse av plassen ved vesentlig mislighold. 

Mislighold av betaling i privat barnehage

I private barnehager gjelder den enkelte barnehages vedtekter og regler vedrørende betaling.