Pris og betaling i barnehage

Betalingssatser

Kommunale barnehager
Betalingssatser kommunale barnehager (kr)
Navn på barnehagen Oppholdsbetaling Kostpenger Turpenger
Bleikerfaret barnehage 3315 350  
Bondi barnehage 3315 350  
Borgen barnehage 3315 250  
Brendsrud barnehage 3315 250  
Doktorgården barnehage 3315 250  
Folkestad barnehage 3315 280  
Føyka barnehage 3315 300  
Gulspurven barnehage 3315 250  
Heggedalskogen barnehage 3315 230  
Holmen barnehage 3315 300  
Hyggen barnehage 3315 446  
Hvalstad barnehage 3315 330  
Hval Gård barnehage 3315 260  
Kistefossdammen barnehage 3315 230  
Klokkarstua barnehage 3315 280  
Landøya barnehage 3315 300  
Morellveien barnehage 3315 300  
Nesøya barnehage 3315 325  
Røyken barnehage 3315 446  
Slemmestad barnehage 3315 446  
Slingrebekken barnehage 3315 446  
Solgården barnehage 3315 300  
Solstad barnehage 3315 330  
Sydskogen barnehage 3315 446  
Søndre Borgen barnehage 3315 250  
Vendla barnehage 3315 325  
Vepsebolet barnehage 3315 270  
Vikingjordet barnehage 3315 230  
Østhellinga barnehage 3315 250  
Åby barnehage 3315 385  

Kostpengene varierer fordi barnehagene har varierte tilbud om mat. Kontakt barnehagen for å få klarhet i hva kostpengene dekker.

Private barnehager
Betalingssatser private barnehager (kr)
Navn på barnehagen Oppholdsbetaling Kostpenger Depositum/Andel/
Innskudd/Forskudd
100-meterskogen barnehage AS 3315 400  
Asker gård barnehage 3315 300 Nei
Barnas Hus Gullhella 3315 430 3040
Bikuben barnehage 3315 325 2910
Billingstad barnehage 3315 270 5000 (søsken 2500)
Bitehagen barnehage Sa 3315 420  
Bjerkås barnehage 3315 390 Nei
Bjørndalen Gårdsbarnehage AS 3315 300  
Borgen Skog Barnehage 3315 590 6000
Båstadmyra barnehage 3315 510 5000
Carpe Diem Idrett og Naturbarnehage 3315 450  
Engelsrud barnehage 3315 200 3040
Espira Blakstad barnehage 3315 450 Nei
Espira Gullhella barnehage 3315 450 Nei
Espira Årosfjellet barnehage 3315 450  
Frelsesarmeens barnehager 3315 490 / 380 Nei
Frydenlund Kanvasbarnehage 3315 350  
Frydendal barnehage 3315 275 6080 (søsken 4256 / 3040)
Furuly barnehage 3315 200 Nei
Hanevold Barnegård 3490 340 3190
Heggum barnehage AS 3315 280  
Helledammen FUS barnehage AS 3315 400  
Holmentoppen barnehage 3315 325 3040
Kana barnehage 3315 400  
Kjekstadmarka Kanvasbarnehage 3315 350  
L`eikestua barnehage 3315 200 3000
Lilleborgen barnehage 3315 350 3300
Læringsverkstedet barnehage - Billingstad 3315 300 Nei
Læringsverkstedet barnehage - Bjørndalen 3315 350 Nei 
Maurtoppen barnehage 3315 400  
Mellom-Nes FUS barnehage 3315 350 Nei 
Midtbygda Kanvasbarnehage 3315 250  
Morbergtoppen FUS barnehage AS 3315 450  
NaKuHel-barnehagen / NaKuHel International Preschool 3315 225 3110 / 2910
Nansentunet Musikkbarnehage 3315 400 3000
Nedre Bleiker barnehus 3315 450 Nei
Nedre Høvik FUS barnehage  3315 450  
Nesbru barnehage 3315 350 Nei
Nilsemarka barnehage 3315 600 Nei
Nærsnes FUS barnehage Sa 3315 450  
Nærsnes Kystbarnehage AS 3315 450  
Paletten Kanvasbarnehage 3315 320  
Regnbuen Steinerbarnehage 3315 400 Nei
Læringsverkstedet Risenga barnehage 3315 300 Nei
Rudolf Steinerbarnehagen 3315 350 Nei
Sem barnehage 3315 350 / 450 3000 (søsken 1500)
Spikkestad Kanvasbarnehage 3315 420  
Spiren barnehage 2835 300  
Stiftelsen Askeladden Steinerbarnehage 3315 450  
Stinaløkka Kanvasbarnehage 3315 375 Nei
Stjernen FUS barnehage 3315 400  
Sætre Kunst & Musikk barnehage 3315 300  
Tertitten barnehage 3315 350 Nei
Torp Høymyr barnehage 3315 400 4000
Torvbråten Kanvasbarnehage 3315 350  
Utforskeren Kanvasbarnehage 3315 400  
Vardåsen barnehage 3315 350 5000
Vekstbarnehagen 3315 370 3000
Vollen Kystkulturbarnehage 3315 300 2500 (søsken 1000)
Vollen Montessori barnehage 3315 500 Nei
Ødegården Barnehagedrift AS 3315 420  
Østenstad menighets barnehage 3315 50 2990
Ånnerud barnehus 3315 400 2500
Ånnerudtoppen barnehage 3315 300  Nei

Priser med uthevet skrift er høyere enn maksprisen.

Betalingssatser private familiebarnehager (kr)
Navn på barnehagen Oppholdsbetaling Kostpenger Depositum/Andel/
Innskudd/Forskudd
Ayno Ans/Vår familiebarnehage 3315 250  
Furulia familiebarnehage 3315 100  
Hallenåsen familiebarnehage 3315 320  
Holtebrekk familiebarnehage 3315 450  
Hno barnehage AS/Lykkeliten familiebarnehage 3315 300  
Høymyrmarka familiebarnehage 3315 200 Nei
Snoopy familiebarnehage 3315 400 3040
Utsikt1 familiebarnehage 3315 300  
Utsikten Familiebarnhage Carina A. 3315 440  
Vollen familiebarnehage 3315 250 Nei
Redusert foreldrebetaling i barnehage

Dersom din familie har en samlet inntekt som er lavere enn 559.167 kroner (2022-beløp), kan du søke om redusert betaling for barnehageplassen din. Er barnet ditt to år eller eldre, kan du også ha rett til gratis kjernetid hvis familien har en samlet inntekt under 598.825 kroner. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1. januar hvert år.

Hva er redusert foreldrebetaling

Hvis du får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler du 6 prosent av familiens årlig bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene). 

Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen. Derfor kan beløpet variere mellom barnehagene.

Gratis kjernetid

Familier som har en samlet bruttoinntekt lavere enn 598.825 kroner i året, og har barnehagebarn som er to år eller eldre, får automatisk også innvilget gratis kjernetid, det vil si 20 timer i uken. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1. august hvert år.

Slik søker du

 • Gå til www.vigilo.no - velg "Logg inn OAS". Velg Asker kommune, og logg på med ID-porten.
 • Selv om du har flere barn i barnehage skal du bare sende én søknad.
 • Du må betale full pris frem til søknaden er godkjent.
 • Du må søke på nytt hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehageåret, kan du sende ny søknad.
 • Du må dokumentere husstandens økonomiske situasjon. 
 • Vedtak fattes for inneværende barnehageår og det må søkes på nytt for hvert år. Ved vesentlig endring i inntekt må det sendes inn ny inntektsdokumentasjon.

NB! Du må søke om redusert betaling for barn i barnehage og SFO hver for seg.

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Du må vedlegge dokumentasjon

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Når du søker må du sende inn dette:

 • kopi av siste skattemelding.
 • dersom det er større endringer i inntekt etter skattemeldingen, må dette dokumenteres (lønn, stønader, trygd o.a.)

Les mer om priser og betaling for barnehageplass i Asker.

Information in English regarding reduced payment in kindergarten

Families with more than one child in kindergarten receive 30% fee reduction for the second child and 50% fee reduction for the third child. The reduction is only available as long as the children are registered at the same address.

Children have a right to 20 hours free kindergarten a week from 1st August the year they turn 2, as long as the family's annual taxable income is under 598.825 NOK.

Any family with an annual taxable income under 559.167 NOK can apply for reduced parental payment in kindergarten. 

You apply via Vigilo (instructions currently only available in Norwegian). You have to attach both parents' tax reports from the previous year.

Decisions about reduced payment at kindergarten are valid from the month after you send in an application.

Betalingsbetingelser 

 • Makspris fra 1.august 2022 er 3050,- kroner per måned.
 • Søskenmoderasjon for barn nummer to ytes med inntil 30 % av kommunal sats på det rimeligste tilbudet til barn i barnehage i Asker kommune. Søskenmoderasjon for barn nummer tre eller flere er 50 % av maksimal kommunal sats.
 • Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.
 • Søskenmoderasjon gis til barn med samme bostedsadresse.
 • Du kan ha rett til lavere pris på barnehageplassen. Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.  Gratis kjernetid gjelder for 2, 3, 4- og 5-åringer.
 • For barn med redusert plass reduseres betalingen.

Vi gjør oppmerksom på at ovenstående informasjon kan avvike fra den enkelte private barnehage, og ber derfor om at dere forholder dere til barnehagens retningslinjer/ vedtekter.

Mislighold av betaling i kommunale barnehager

Manglende betaling for barnehageplass medfører at kravet oversendes til inkasso. Kommunen kan varsle om oppsigelse av plassen ved vesentlig mislighold. 

Mislighold av betaling i privat barnehage

I private barnehager gjelder den enkelte barnehages vedtekter og regler vedrørende betaling.