Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Pris og betaling i barnehage

Betalingssatser

Kommunale barnehager
Betalingssatser kommunale barnehager (kr)
Navn på barnehagen Oppholdsbetaling Kostpenger Turpenger
Bleikerfaret barnehage 3050 375  
Bondi barnehage 3050 375  
Borgen barnehage 3050 250  
Brendsrud barnehage 3050 250  
Doktorgården barnehage 3050 250  
Folkestad barnehage 3050 280  
Føyka barnehage 3050 300  
Gulspurven barnehage 3050 250  
Heggedalskogen barnehage 3050 230  
Holmen barnehage 3050 300  
Hyggen barnehage 3050 446  
Hvalstad barnehage 3050 330  
Hval Gård barnehage 3050 260  
Kistefossdammen barnehage 3050 230  
Klokkarstua barnehage 3050 280  
Landøya barnehage 3050 300  
Morellveien barnehage 3050 375  
Nesøya barnehage 3050 325  
Røyken barnehage 3050 446  
Slemmestad barnehage 3050 446  
Slingrebekken barnehage 3050 446  
Solgården barnehage 3050 300  
Solstad barnehage 3050 330  
Sydskogen barnehage 3050 446  
Søndre Borgen barnehage 3050 250  
Vendla barnehage 3050 325  
Vepsebolet barnehage 3050 270  
Vikingjordet barnehage 3050 230  
Østhellinga barnehage 3050 250  
Åby barnehage 3050 450  

Kostpengene varierer fordi barnehagene har varierte tilbud om mat. Kontakt barnehagen for å få klarhet i hva kostpengene dekker.

Familier som har lav inntekt kan søke om redusert pris for plass i barnehage.

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Dersom din familie har en samlet inntekt som er lavere enn 550.000 kroner (2023-beløp), kan du søke om redusert betaling for barnehageplassen din. Er barnet ditt to år eller eldre, kan du også ha rett til gratis kjernetid hvis familien har en samlet inntekt under 598.825 kroner. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1. januar hvert år.

Hva er redusert foreldrebetaling

Hvis du får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler du 6 prosent av familiens årlig bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene). 

Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen. Derfor kan beløpet variere mellom barnehagene.

Gratis kjernetid

Familier som har en samlet bruttoinntekt lavere enn 598.825 kroner i året, og har barnehagebarn som er to år eller eldre, får automatisk også innvilget gratis kjernetid, det vil si 20 timer i uken. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1. august hvert år.

Slik søker du

 • Gå til www.vigilo.no - velg "Logg inn OAS". Velg Asker kommune, og logg på med ID-porten.
 • Selv om du har flere barn i barnehage skal du bare sende én søknad.
 • Du må betale full pris frem til søknaden er godkjent.
 • Du må søke på nytt hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehageåret, kan du sende ny søknad.
 • Du må dokumentere husstandens økonomiske situasjon. 
 • Vedtak fattes for inneværende barnehageår og det må søkes på nytt for hvert år. Ved vesentlig endring i inntekt må det sendes inn ny inntektsdokumentasjon.

NB! Du må søke om redusert betaling for barn i barnehage og SFO hver for seg.

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Du må vedlegge dokumentasjon

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Når du søker må du sende inn dette:

 • kopi av siste skattemelding.
 • dersom det er større endringer i inntekt etter skattemeldingen, må dette dokumenteres (lønn, stønader, trygd o.a.)

Les mer om priser og betaling for barnehageplass i Asker.

Information in English regarding reduced payment in kindergarten

Families with more than one child in kindergarten receive 30% fee reduction for the second child and 50% fee reduction for the third child. The reduction is only available as long as the children are registered at the same address.

Children have a right to 20 hours free kindergarten a week from 1st August the year they turn 2, as long as the family's annual taxable income is under 598.825 NOK.

Any family with an annual taxable income under 550.000 NOK can apply for reduced parental payment in kindergarten. 

You apply via Vigilo (instructions currently only available in Norwegian). You have to attach both parents' tax reports from the previous year.

Decisions about reduced payment at kindergarten are valid from the month after you send in an application.

Betalingsbetingelser 

 • Makspris fra 1.august 2022 er 3050 kroner per måned. Fra 1. januar 2023 er makspris 3000 kroner per måned. 
 • Søskenmoderasjon for barn nummer to ytes med inntil 30 % av kommunal sats på det rimeligste tilbudet til barn i barnehage i Asker kommune. Søskenmoderasjon for barn nummer tre eller flere er 50 % av maksimal kommunal sats.
 • Det er ulik sats for kostpenger i barnehagene. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.
 • Søskenmoderasjon gis til barn med samme bostedsadresse.
 • Du kan ha rett til lavere pris på barnehageplassen. Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.  Gratis kjernetid gjelder for 2, 3, 4- og 5-åringer.
 • For barn med redusert plass reduseres betalingen.

Vi gjør oppmerksom på at ovenstående informasjon kan avvike fra den enkelte private barnehage, og ber derfor om at dere forholder dere til barnehagens retningslinjer/ vedtekter.

Mislighold av betaling i kommunale barnehager

Manglende betaling for barnehageplass medfører at kravet oversendes til inkasso. Kommunen kan varsle om oppsigelse av plassen ved vesentlig mislighold. 

Mislighold av betaling i privat barnehage

I private barnehager gjelder den enkelte barnehages vedtekter og regler vedrørende betaling.