Betalingssatser

Betalingssatser kommunale barnehager (kr)
Navn på barnehagen Oppholdsbetaling fra 1.8.19 Kostpenger
Bleikerfaret barnehage 3040 350
Bondi barnehage 3040 350
Borgen barnehage 3040 250
Brendsrud barnehage 3040 250
Føyka barnehage 3040 300
Heggedalskogen barnehage 3040 230
Holmen barnehage 3040 300
Hvalstad barnehage 3040 330
Hval Gård barnehage 3040 260
Kistefossdammen barnehage 3040 230
Landøya barnehage 3040 300
Morellveien barnehage 3040 300
Nesøya barnehage 3040 325
Solgården barnehage 3040 300
Solstad barnehage 3040 330
Søndre Borgen barnehage 3040 250
Vendla barnehage 3040 325
Vepsebolet barnehage 3040 270
Vikingjordet barnehage 3040 230
Østhellinga barnehage 3040 250
Åby barnehage 3040  385

Kostpengene varierer fordi barnehagene har varierte tilbud om mat. Kontakt barnehagen for å få klarhet i hva kostpengene dekker.

Betalingssatser private barnehager (kr)
Navn på barnehagen Oppholdsbetaling fra 1.8.19 Kostpenger Depositum/Andel/
Innskudd/Forskudd
Asker gård barnehage 3040 300 Nei
Barnas Hus Gullhella 3040 430 3040
Bikuben barnehage 3040 325 2910
Billingstad barnehage 3040 270 5000 (søsken 2500)
Bjerkås barnehage 3040 390 Nei
Borgen Skog Barnehage 3040 590 6000
Båstadmyra barnehage 3040 490 5000
Engelsrud barnehage 3040 200 3040
Espira Blakstad barnehage 3040 450 Nei
Espira Gullhella barnehage 3040 450 Nei
Frelsesarmeens barnehager 3040 490 / 380 Nei
Frydendal barnehage 3040 275 6080(søsken 4256 / 3040)
Furuly barnehage 3040 200 Nei
Hanevold Barnegård 3190 340 3190
Holmentoppen barnehage 3040 250 3040
L`eikestua barnehage 3040 200 3000
Lilleborgen barnehage 3040 350 3300
Læringsverkstedet barnehage - Billingstad 3040 300 Nei
Læringsverkstedet barnehage - Bjørndalen 3040 350 Nei 
Mellom-Nes FUS barnehage 3040 350 Nei 
NaKuHel-barnehagen / NaKuHel International Preschool 3040 225 3110 / 2910
Nansentunet Musikkbarnehage 3040 400 3000
Nedre Bleiker barnehus 3040 450 Nei
Nesbru barnehage 3040 350 Nei
Nilsemarka barnehage 3040 600 Nei
Regnbuen Steinerbarnehage 3040 400 Nei
Læringsverkstedet Risenga barnehage 3040 300 Nei
Rudolf Steinerbarnehagen 3040 350 Nei
Sem barnehage 3040 350 / 450 3000 (søsken 1500)
Stinaløkka Kanvasbarnehage 3040 375 Nei
Tertitten barnehage 3040 350 Nei
Torp Høymyr barnehage 3040 400 4000
Vardåsen barnehage 3040 350 5000
Vekstbarnehagen 3040 370 3000
Vollen Kystkulturbarnehage 3040 300 2500 (søsken 1000)
Vollen Montessori barnehage 3040 500 Nei
Østenstad menighets barnehage 2990 50 2990
Ånnerud barnehus 2040 400 2500
Ånnerudtoppen barnehage 3040 300  Nei

Priser med uthevet skrift er høyere enn maksprisen.

Betalingssatser private familiebarnehager (kr)
Navn på barnehagen Oppholdsbetaling Kostpenger Totalt Depositum/Andel/
Innskudd/Forskudd
Høymyrmarka familiebarnehage 3040 200 3190 Nei
Snoopy familiebarnehage 3040 400 3390 3040
Vollen familiebarnehage 3040 250 3240 Nei

Betalingsbetingelser 

  • Makspris fra 1.august 2019 er kr 3040. I statsbudsjett for 2020 er det foreslått ny makspris 3135.
  • Søskenmoderasjon for barn nummer 2 ytes med inntil 30 % av kommunal sats på det rimeligste tilbudet til barn i barnehage i Asker kommune. Søskenmoderasjon for barn nummer tre eller flere er 50 % av maksimal kommunal sats.
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.
  • Søskenmoderasjon gis til barn med samme bostedsadresse.
  • Du kan ha rett til lavere pris på barnehageplassen. Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.  Gratis kjernetid gjelder for barn fra 2 år.
  • For barn med redusert plass reduseres betalingen.

Vi gjør oppmerksom på at ovenstående informasjon kan avvike fra den enkelte private barnehage, og ber derfor om at dere forholder dere til barnehagens retningslinjer/ vedtekter.

Informasjon på flere språk

Mislighold av betaling i kommunale barnehager

  • Manglende betaling for barnehageplass medfører at kravet oversendes til inkasso. Kommunen kan varsle om oppsigelse av plassen ved vesentlig mislighold. 

Mislighold av betaling i privat barnehage

I private barnehager gjelder den enkelte barnehages vedtekter og regler vedrørende betaling.