Betalingssatser

Betalingssatser kommunale barnehager (kr)
Navn på barnehagen Oppholdsbetaling Kostpenger Totalt  
Bleikerfaret barnehage 2990 350 3340  
Bondi barnehage 2990 350 3340  
Borgen barnehage 2990 250 3240  
Brendsrud barnehage 2990 250 3240  
Føyka barnehage 2990 300 3290 / 3240  
Heggedalskogen barnehage 2990 230 3220  
Holmen barnehage 2990 300 3290  
Hvalstad barnehage 2990 260 3250  
Hval Gård barnehage 2990 260 3260 / 3170  
Kistefossdammen barnehage 2990 230 3190  
Landøya barnehage 2990 300 3290  
Morellveien barnehage 2990 300 3290  
Nesøya barnehage 2990 325 3315  
Solgården barnehage 2990 300 3290 / 3240  
Solstad barnehage 2990 260 3250  
Søndre Borgen barnehage 2990 250 3240  
Vendla barnehage 2990 325 3315  
Vepsebolet barnehage 2990 270 3260  
Vikingjordet barnehage 2990 230 3190  
Østhellinga barnehage 2990 250 3240  
Åby barnehage 2990  385 3375  

Kostpengene varierer fordi barnehagene har varierte tilbud om mat. Kontakt barnehagen for å få klarhet i hva kostpengene dekker.

Betalingssatser private barnehager (kr)
Navn på barnehagen Oppholdsbetaling Kostpenger Totalt Depositum/Andel/
Innskudd/Forskudd
Asker gård barnehage 2990 300 3290 Nei
Barnas Hus Gullhella 2990 420 3410 2910
Bikuben barnehage 2990 300 3290 2910
Billingstad barnehage 2990 270 3260 5000 (søsken 2500)
Bjerkås barnehage 2990 350 3340 Nei
Borgen Skog Barnehage 2990 570 3560 6000
Båstadmyra barnehage 2990 490 3480 5000
Engelsrud barnehage 2990 200 3190 2910
Espira Blakstad barnehage 2990 450 3440 Nei
Espira Gullhella barnehage 2990 400 3390 Nei
Frelsesarmeens barnehager 2990 476 / 367 3466 / 3357 Nei
Frydendal barnehage 2990 275 3265 5310 (søsken 3717 / 2655)
Furuly barnehage 2990 200 3190 Nei
Hanevold Barnegård 3140 340 3480 3060
Holmentoppen barnehage 2990 250 3240 Nei
L`eikestua barnehage 2990 200 3190 3000
Lilleborgen barnehage 2990 350 3340 3300
Læringsverkstedet barnehage - Billingstad 2990 300 3290 Nei
Læringsverkstedet barnehage - Bjørndalen 2990 350 3340 Nei 
Mellom-Nes FUS barnehage 2990 350 3340 Nei 
NaKuHel-barnehagen / NaKuHel International Preschool 2990 225 3215 3110 / 2910
Nansentunet Musikkbarnehage 2990 400 3390 3000
Nedre Bleiker barnehus 2990 450 3440 Nei
Nesbru barnehage 2990 350 3340 Nei
Nilsemarka barnehage 2990 250 3240 Nei
Regnbuen Steinerbarnehage 2990 400 3390 Nei
Risenga barnehage 2990 300 3290 2730
Rudolf Steinerbarnehagen 2990 350 3340 Nei
Sem barnehage 2990 350 / 450 3340 / 3440 3000 (søsken 1500)
Stinaløkka Kanvasbarnehage 2990 375 3365 Nei
Tertitten barnehage 2990 350 3340 Nei
Torp Høymyr barnehage 2990 300 3290 4000
Vardåsen barnehage 2990 350 3340 5000
Vekstbarnehagen 2990 350 3340 3000
Vollen Kystkulturbarnehage 2990 300 3290 2500 (søsken 1000)
Vollen Montessori barnehage 2990 470 3460 Nei
Østenstad menighets barnehage 2700 0 2700 2700
Ånnerud barnehus 2990 400 3390 2500
Ånnerudtoppen barnehage 2990 300  3290  5000 per familie

Priser med uthevet skrift er høyere enn maksprisen.

Betalingssatser private familiebarnehager (kr)
Navn på barnehagen Oppholdsbetaling Kostpenger Totalt Depositum/Andel/
Innskudd/Forskudd
Høymyrmarka familiebarnehage 2990 200 3190 Nei
Snoopy familiebarnehage 2990 400 3390 2910
Vollen familiebarnehage 2990 250 3240 Nei

Betalingsbetingelser 

  • Makspris er kr 2990 per måned. Fra 1.august 2019 er makspris kr 3040.
  • Søskenmoderasjon for barn nummer 2 ytes med inntil 30 % av kommunal sats på det rimeligste tilbudet til barn i barnehage i Asker kommune. Søskenmoderasjon for barn nummer tre eller flere er 50 % av maksimal kommunal sats.
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.
  • Søskenmoderasjon gis til barn med samme bostedsadresse.
  • Du kan ha rett til lavere pris på barnehageplassen. Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.  Gratis kjernetid gjelder for 3, 4- og 5-åringer.
  • For barn med redusert plass reduseres betalingen.

Vi gjør oppmerksom på at ovenstående informasjon kan avvike fra den enkelte private barnehage, og ber derfor om at dere forholder dere til barnehagens retningslinjer/ vedtekter.

Informasjon på flere språk

Mislighold av betaling i kommunale barnehager

  • Manglende betaling for barnehageplass medfører at kravet oversendes til inkasso. Kommunen kan varsle om oppsigelse av plassen ved vesentlig mislighold. 

Mislighold av betaling i privat barnehage

I private barnehager gjelder den enkelte barnehages vedtekter og regler vedrørende betaling.