Du kan ha rett til lavere pris i barnehage og SFO

Det er mulig å søke om redusert pris for plass i barnehage og skolefritidsordning (SFO).

Redusert foreldrebetaling SFO

Viktig informasjon før du kan søke
  • Før du kan søke om redusert betaling, må barnet ditt ha fått innvilget plass i SFO. Det er derfor viktig å melde på barnet tidlig, slik at barnet er registrert.
  • Har du har flere barn i SFO sender du bare én søknad.

Har du barn både i barnehage og i SFO, må du legge inn to søknader; én søknad for barn i barnehage og én søknad for barn i SFO.

  • Du må betale full pris for SFO-plassen(e) frem til søknaden er godkjent. Dersom du får innvilget redusert betaling, vil den gjelde fra måneden etter at søknaden ble innvilget. For å kunne få innvilget redusert betaling fra 1. august må du ha søkt senest 31. juli, og du må ha sendt inn all nødvendig dokumentasjon.
  • Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut skoleåret. Du må søke på nytt igjen før nytt skoleår begynner. Dersom inntekten i familien reduseres i vesentlig grad i løpet av året, kan du søke på nytt. Du må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten
Dokumentasjon på inntekt

Når du søker om redusert foreldrebetaling, må du legge ved siste skattemelding. 

Hvis du har fått varig redusert inntekt etter at du mottok siste skattemelding, må du sende inn/laste opp dokumentasjon som viser dette (lønn, stønader, trygd og annet)

Er du student? Da må du sende inn kopi av studentbevis eller en bekreftelse på at du har studieplass. 

Hvis du ikke har mottatt skattemelding, må du legge ved de siste lønnsslippene dine eller annen dokumentasjon på inntekten din. Dette gjelder stort sett kun de som nylig har flyttet til Norge.

Søknaden din blir avslått dersom du ikke har sendt inn all nødvendig dokumentasjon. Du må da søke på nytt.

Slik søker du om redusert betaling

Gå til foreldreportalen Vigilo, www.vigilo.no, og velg «logg inn». Velg deretter Asker kommune, og bruk ID-porten (BankID eller lignende) for å logge inn.

Når du har logget deg inn i Vigilo vil du se menyvalget til venstre i skjermbildet. Velg søknad om redusert foreldrebetaling.

NB! Det er ikke mulig å søke om redusert foreldrebetaling i Vigilo-appen på telefonen din. Du må derfor bruke en nettleser, og aller helst Chrome. Vi anbefaler at du bruker PC, Chromebook, Mac eller lignende.

Dersom du har problemer med å søke, kan du ta kontakt med nærmeste innbyggertorg og få hjelp der.

Information in English regarding reduced payment in SFO

No families are to pay more than 6% of their gross income for SFO, per child.

If your family have a taxable income below 372.084 NOK, you can apply for free SFO.

You apply via Vigilo (instructions currently only available in Norwegian). When you apply for reduced payment, your income and taxes will automatically be available for us. You do not need to attach your tax return. If there are major changes in your taxable income during the year, you can attach necessary documents in your application. 

Decisions about reduced payment at SFO are valid from the month after you send in an application.

 

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Dersom din familie har en samlet inntekt som er lavere enn 550.000 kroner (2023/2024-beløp), kan du søke om redusert betaling for barnehageplassen din. Er barnet ditt to år eller eldre, kan du også ha rett til gratis kjernetid hvis familien har en samlet inntekt under 615.590 kroner.

Fra 1. august 2024 kan du søke om redusert betaling for barnehageplassen hvis din familie har en samlet inntekt som er lavere enn 366.667 kroner. Er barnet ditt to år eller eldre, kan du også ha rett til gratis kjernetid hvis familien har en samlet inntekt under 642.700 kroner. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1. januar hvert år.

Hva er redusert foreldrebetaling

Hvis du får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler du 6 prosent av familiens årlig bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene). 

Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen. Derfor kan beløpet variere mellom barnehagene.

Gratis kjernetid

Familier som har en samlet bruttoinntekt lavere enn 615.590 kroner i året (fra 1. august 2024 er grensen 642.700 kroner), og har barnehagebarn som er to år eller eldre, får automatisk også innvilget gratis kjernetid, det vil si 20 timer i uken. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1. august hvert år.

Slik søker du

  • Gå til www.vigilo.no - velg "Logg inn OAS". Velg Asker kommune, og logg på med ID-porten.
  • Selv om du har flere barn i barnehage skal du bare sende én søknad.
  • Du må betale full pris frem til søknaden er godkjent.
  • Du må søke på nytt hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehageåret, kan du sende ny søknad.
  • Du må dokumentere husstandens økonomiske situasjon. 
  • Vedtak fattes for inneværende barnehageår og det må søkes på nytt for hvert år. Ved vesentlig endring i inntekt må det sendes inn ny inntektsdokumentasjon.

NB! Du må søke om redusert betaling for barn i barnehage og SFO hver for seg.

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Dokumentasjon på inntekt

Når du søker om redusert foreldrebetaling blir informasjon om skatt og inntekt hentet inn automatisk. Du trenger ikke å legge ved skattemeldingen.

Hvis du har fått varig redusert inntekt etter at du mottok siste skattemelding, må du sende inn/laste opp dokumentasjon som viser dette (lønn, stønader, trygd og annet)

Er du student? Da må du sende inn kopi av studentbevis eller en bekreftelse på at du har studieplass. 

Hvis du ikke har mottatt skattemelding, må du legge ved de siste lønnsslippene dine eller annen dokumentasjon på inntekten din. Dette gjelder stort sett kun de som nylig har flyttet til Norge.

Søknaden din blir avslått dersom du ikke har sendt inn all nødvendig dokumentasjon. Du må da søke på nytt.

Les mer om priser og betaling for barnehageplass i Asker.

Information in English regarding reduced payment in kindergarten

Families with more than one child in kindergarten will receive a 30% fee reduction for the second child. For additional children the reduction is 100%. The reduction is only available as long as the children are registered at the same address, and will be given automatically. 

Children have a right to 20 hours free kindergarten a week from 1st August the year they turn 2, as long as the family's annual taxable income is under 615.590 NOK. From 1 August 2024 the the income can be under 642.700 NOK. 

Any family with an annual taxable income under 550.000 NOK can apply for reduced parental payment in kindergarten. From the 1 August 2024 the income must be under 366.667 NOK. 

You apply via Vigilo (instructions currently only available in Norwegian). When you apply for reduced payment, your income and taxes will automatically be available for us. You do not need to attach your tax return. If there are major changes in your taxable income during the year, you can attach necessary documents in your application. 

Decisions about reduced payment at kindergarten are valid from the month after you send in an application.