Du kan har rett til lavere pris på barnehageplass

Dersom din familie har en inntekt som er lavere enn 557 333 kroner, kan dere søke om å få redusert betaling for barnehageplassen. Har dere barn på tre år eller eldre, kan dere også ha rett til gratis kjernetid.

Redusert foreldrebetaling

Hvis dere får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler dere 6 prosent av familiens årlig bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene).
Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen. Derfor kan beløpet variere mellom barnehagene.

Fra august 2019 vil inntektsgrensen være 557 333 kroner.

Gratis kjernetid

Familier som har en samlet bruttoinntekt lavere enn 548 500 kroner i året, får automatisk også innvilget gratis kjernetid, 20 timer i uken, for barnehagebarn som er tre år eller eldre. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1.august hvert år.

Slik søker du

  • Hver familie trenger bare å sende én søknad, også dersom du har flere barn i barnehage.
  • Du må betale full pris for barnehageplassen frem til søknaden er godkjent.
  • Den reduserte betalingen gjelder fra og med søknaden er godkjent.
  • Du må søke på nytt hvert år, innen august. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehageåret, kan dere sende ny søknad.
  • Dere må dokumentere husstandens økonomiske situasjon. 

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

  • kopi av siste skattemelding
  • dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (inntektsdokumentasjonen må være maksimalt én måned gammel)
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Dokumentasjon kan sendes Asker kommune, avd Kvalitet og Forvaltning, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken dersom man ikke ønsker å sende dette elektronisk med søknadsskjema.

Se egen side med generell informasjon om betaling for barnehageplass i Asker.