Stopp av søknad om redusert betaling og gratis kjernetid i barnehagene fra 6.12

Grunnet overgang til nye systemer vil det ikke være mulig å søke om gratis kjernetid i barnehage eller reduksjon i foreldrebetaling for barnehage og SFO fra 6. desember og ut året.
Fristen for å søke for januar måned vil derfor forlenges frem til 15.01.2020. Nærmere informasjon om søknad blir lagt ut på kommunens nettsider fra 2020.

Dersom din familie har en inntekt som er lavere enn 557.333 kroner, kan dere søke om å få redusert betaling for barnehageplassen. Har dere barn på to år eller eldre, kan dere også ha rett til gratis kjernetid.

Redusert foreldrebetaling

Hvis dere får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler dere 6 prosent av familiens årlig bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene).
Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen. Derfor kan beløpet variere mellom barnehagene.

Fra august 2019 vil inntektsgrensen være 557 333 kroner.

Gratis kjernetid

Familier som har en samlet bruttoinntekt lavere enn 548 500 kroner i året, får automatisk også innvilget gratis kjernetid, 20 timer i uken, for barnehagebarn som er to år eller eldre. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1.august hvert år.

Fra august 2019 er inntektsgrensen 548 500 kroner.

Slik søker dere

Hver familie trenger bare sende én søknad, også dersom dere har flere barn i barnehage.

Dere må betale full pris for barnehageplassen frem til søknaden er godkjent. Den reduserte betalingen gjelder bare fra og med søknaden er godkjent.
Dere må søke på nytt hvert år, innen august. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehageåret, kan dere sende ny søknad.

Dere må dokumentere husstandens økonomiske situasjon
Når dere søker må dere legge ved følgende dokumentasjon:

  • kopi av siste skattemelding
  • dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (inntektsdokumentasjonen må være maksimalt én måned gammel)
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Dokumentasjon kan sendes Asker kommune, avd Strategi og samfunn - oppvekst, postboks 353, 1372 Asker dersom man ikke ønsker å sende dette elektronisk med søknadsskjema.

Se egen side med generell informasjon om betaling for barnehageplass i Asker.