Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Du kan ha rett til lavere pris i barnehage og SFO

Familier med lav inntekt kan søke om redusert pris for plass i barnehage og skolefritidsordning (SFO). Når du søker må du dokumentere familiens samlede bruttoinntekt.

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Dersom din familie har en samlet inntekt som er lavere enn 574 750 kroner (2020-beløp), kan du søke om redusert betaling for barnehageplassen din. Er barnet ditt to år eller eldre, kan du også ha rett til gratis kjernetid. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1. august hvert år.

Hva er redusert foreldrebetaling

Hvis du får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler du 6 prosent av familiens årlig bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene). 

Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen. Derfor kan beløpet variere mellom barnehagene.

Gratis kjernetid

Familier som har en samlet bruttoinntekt lavere enn 566 100 kroner i året, og har barnehagebarn som er to år eller eldre, får automatisk også innvilget gratis kjernetid, det vil si 20 timer i uken.

Slik søker du

 • Gå til www.vigilo.no - velg "Logg inn OAS". Velg Asker kommune, og logg på med ID-porten.
 • Selv om du har flere barn i barnehage skal du bare sende én søknad.
 • Du må betale full pris frem til søknaden er godkjent.
 • Du må søke på nytt hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehageåret, kan du sende ny søknad.
 • Du må dokumentere husstandens økonomiske situasjon. 
 • Vedtak fattes for inneværende barnehageår og det må søkes på nytt for hvert år. Ved vesentlig endring i inntekt må det sendes inn ny inntektsdokumentasjon.

NB! Du må søke om redusert betaling for barn i barnehage og SFO hver for seg.

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Du må vedlegge dokumentasjon

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Når du søker må du sende inn dette:

 • kopi av siste skattemelding.
 • dersom det er større endringer i inntekt etter skattemeldingen, må dette dokumenteres (lønn, stønader, trygd o.a.)

Les mer om priser og betaling for barnehageplass i Asker.

Redusert foreldrebetaling i SFO

Hvem kan søke?

 • Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn 2,5G, det vil si 249 645 kroner i året kan søke om 75 prosent reduksjon på brukerbetaling for SFO-plassen.
 • Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn 5G, det vil si 499 290 kroner i året kan søke om 50 prosent reduksjon på brukerbetaling for SFO-plassen.

Den reduserte betalingen gjelder månedsprisen. Du kan ikke få redusert pris for enkeltdager, feriedager, transport eller tilleggsaktiviteter.

* Inntektsgrensene baserer seg på "grunnbeløp i folketrygden". Beløpet blir justert hvert år. 

Slik søker du

Gå til www.vigilo.no - velg "Logg inn OAS". Velg Asker kommune, og logg på med ID-porten.

Selv om du har flere barn i SFO skal du bare sende én søknad. Du må betale full pris for SFO-plassen(e) frem til søknaden er godkjent. Den reduserte prisen gjelder fra neste måned.

Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut skoleåret. Ved overgang til nytt skoleår må du søke på nytt. Dersom inntekten i familien blir endret i løpet av året, må du gi beskjed. Du må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten.

Dersom du har problemer med å søke, kan du ta kontakt med nærmeste innbyggertorg og få hjelp der.

NB! Du må søke om redusert betaling for barn i barnehage og SFO hver for seg.

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i SFO.

Du må vedlegge dokumentasjon

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Når du søker må du sende inn dette:

 • Kopi av siste skattemelding (NB! Ikke skatteoppgjør)
 • Dersom det er større endringer i inntekt etter skattemeldingen, må dette dokumenteres (lønn, stønader, trygd o.a.)
 • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Les mer om skolefritidsordningen i Asker.