Du kan ha rett til lavere pris i barnehage og SFO

Familier som har lav inntekt kan søke om redusert pris for plass i barnehage og skolefritidsordning (SFO). Når du søker må du dokumentere familiens samlede inntekt før skatt. Du kan søke om redusert foreldrebetaling først når barnet er meldt på til SFO.

Redusert foreldrebetaling SFO

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling i SFO

Staten har fastsatt regler for redusert foreldrebetaling i SFO for 1., 2., 3. og 4. trinn. Reglene skal sikre at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin for å betale for en SFO-plass.

 

Lokal ordning i Asker kommune for redusert foreldrebetaling i SFO

Asker kommune har i tillegg egne regler for redusert betaling. 

 • Familier som har en samlet inntekt før skatt som er lavere enn 265 998 (*) kroner kan søke om 75 prosent reduksjon av SFO-plassen
 • Familier som har en samlet inntekt før skatt som er lavere enn 531 995 (*) kroner kan søke om 50 prosent reduksjon av SFO-plassen.

Den reduserte betalingen gjelder månedsprisen. Du kan ikke få redusert pris for transport eller tilleggsaktiviteter.

* tallene blir justert hvert år. 

Når du søker om redusert betaling, vil Asker kommune bruke den ordningen som gir best mulig resultat for deg som søker.

Viktig informasjon før du kan søke
 • Før du kan søke om redusert betaling, må barnet ditt ha fått innvilget plass i SFO. Det er derfor viktig å melde på barnet tidlig, slik at barnet er registrert. 
 • Har du har flere barn i SFO sender du bare én søknad. 

Har du barn både i barnehage og i SFO, må du legge inn to søknader; én søknad for barn i barnehage og én søknad for barn i SFO. 

 • Du må betale full pris for SFO-plassen(e) frem til søknaden er godkjent. Dersom du får innvilget redusert betaling, vil den gjelde fra måneden etter at søknaden ble innvilget. For å kunne få innvilget redusert betaling fra 1. august må du ha søkt senest 31. juli, og du må ha sendt inn all nødvendig dokumentasjon. Hvis du ikke har sendt inn dokumentasjonen i tide blir søknaden avslått, og du må søke på nytt. 
 • Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut skoleåret. Du må søke på nytt igjen før nytt skoleår begynner. Dersom inntekten i familien reduseres i vesentlig grad i løpet av året, kan du søke på nytt. Du må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten
Dokumentasjon på inntekt

Når du søker må du sende inn den siste skattemeldingen din (NB! Ikke skatteoppgjør). Hvis du ikke har mottatt skattemelding, må du legge ved de siste lønnsslippene dine eller annen dokumentasjon på inntekten din. 

Hvis du har fått store endringer i inntekten din etter at du mottok siste skattemelding, må du sende inn dokumentasjon som viser dette (lønn, stønader, trygd og annet)

Er du student? Da må du sende inn kopi av studentbevis eller en bekreftelse på at du har studieplass. 

Søknaden din blir avslått dersom du ikke har sendt inn dokumentasjon. Du må da søke på nytt.

Slik søker du om redusert betaling

Gå til foreldreportalen Vigilo, www.vigilo.no, og velg «logg inn». Velg deretter Asker kommune, og bruk ID-porten (BankID e.l.) for å logge inn.  

Når du har logget deg inn i Vigilo vil du se menyvalget til venstre i skjermbildet. Velg søknad om redusert foreldrebetaling. 

NB! Det er ikke mulig å søke om redusert foreldrebetaling i Vigilo-appen på telefonen din. Du må derfor bruke en nettleser, og aller helst Chrome. Vi anbefaler at du bruker PC, Chromebook, Mac eller lignende. 

Dersom du har problemer med å søke, kan du ta kontakt med nærmeste innbyggertorg og få hjelp der.

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Dersom din familie har en samlet inntekt som er lavere enn 607.750 kroner (2022-beløp), kan du søke om redusert betaling for barnehageplassen din. Er barnet ditt to år eller eldre, kan du også ha rett til gratis kjernetid. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1. januar hvert år.

Hva er redusert foreldrebetaling

Hvis du får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler du 6 prosent av familiens årlig bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene). 

Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen. Derfor kan beløpet variere mellom barnehagene.

Gratis kjernetid

Familier som har en samlet bruttoinntekt lavere enn 583 650 kroner i året, og har barnehagebarn som er to år eller eldre, får automatisk også innvilget gratis kjernetid, det vil si 20 timer i uken. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1. august hvert år.

Slik søker du

 • Gå til www.vigilo.no - velg "Logg inn OAS". Velg Asker kommune, og logg på med ID-porten.
 • Selv om du har flere barn i barnehage skal du bare sende én søknad.
 • Du må betale full pris frem til søknaden er godkjent.
 • Du må søke på nytt hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehageåret, kan du sende ny søknad.
 • Du må dokumentere husstandens økonomiske situasjon. 
 • Vedtak fattes for inneværende barnehageår og det må søkes på nytt for hvert år. Ved vesentlig endring i inntekt må det sendes inn ny inntektsdokumentasjon.

NB! Du må søke om redusert betaling for barn i barnehage og SFO hver for seg.

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Du må vedlegge dokumentasjon

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Når du søker må du sende inn dette:

 • kopi av siste skattemelding.
 • dersom det er større endringer i inntekt etter skattemeldingen, må dette dokumenteres (lønn, stønader, trygd o.a.)

Les mer om priser og betaling for barnehageplass i Asker.