Vi er ny kommune, og arbeidet med å inkludere målene for folkehelsearbeidet i kommuneplanen er under utvikling.

Folkehelse i Asker

Innganger

Innsatsområder

Asker ligger på folkehelsetoppen i Norge, men Asker-samfunnet har utfordringer som vi må jobbe med. 

Samarbeidsavtaler

DNT, aktivitetsappen AIA, Sunne kommuner, NaKuHel Asker, Asker Idrettsråd (AIR)

Kontaktperson for folkehelsearbeidet

Heidi Kristine Syrdahl Rustand

Folkehelsekoordinator
Mob: 975 37 848