Vi er ny kommune, og arbeidet med å inkludere målene for folkehelsearbeidet i kommuneplanen er under utvikling.

Folkehelse i Asker

Innganger

Folkehelseprofil i Asker

Folkehelseprofil for Asker utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI) - også tidligere profiler fra de tidligere kommunene (Asker, Røyken og Hurum).

Kontaktperson for folkehelsearbeidet

Kristine Slåtten

Folkehelsekoordinator