Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Få økonomisk støtte til energitiltak

Hvis du gjennomfører energitiltak i boligen din, kan du få opptil 30 000,- kroner i støtte fra kommunen. Ordningen er en del av kommunens krisepakke til næringslivet.  

Økonomisk tilskudd til energitiltak

Gratis energirådgivning for privat bolig

Dersom du bor i Asker kommune kan du få gratis og uforpliktende råd og veiledning om energiforbruk, miljø og kostnader.

Ta kontakt med energirådgiver

Har du høye kostnader, skal gjøre vedlikehold, bytte energikilde, vil ha bedre inneklima eller ønsker å gjøre miljøtiltak, kan du ta kontakt med energirådgiver og få råd om:

  • oppussing og modernisering
  • hvordan holde varmen og redusere kostnader
  • varmegjenvinning og varmepumpe
  • nye energikilder
  • tilskudd og lønnsomhet

Befaring kan også gjøres på telefon eller videokonferanse. 

Etter befaring får du en rapport med oppsummering og anbefalinger. 

Ta kontakt med kommunenes felles energirådgiver:

Telefon: 93 00 99 55

Kommunens innbyggerservice: 66 70 00 00

Sjekk energiforbruket i boligen din

Du kan også være din egen energirådgiver ved å bruke Energiportalen.