Gratis energirådgivning og økonomisk støtte

Få gratis og uforpliktende energiråd for boligen din, og motta økonomisk støtte ved energitiltak.

Lyspærer som gir lys mot mørk bakgrunn i et rom
Hvis du ønsker å redusere strømutgiftene, kan Asker kommune hjelpe deg med gratis råd og tips. Foto: Unsplash.com

Kontakt energirådgiver

Har du et kaldt hus, høye energikostnader eller lurer på hvordan du best kan redusere energibehovet eller produsere energi hjemme? Da kan du få hjelp av kommunens uavhengige energirådgiver. Han kan hjelpe med:

 • Finne effektive tiltak for hus eller leilighet
 • En plan for energioppgradering ved vedlikehold og rehabilitering
 • Hvordan varme opp og holde på varmen i en bolig
 • Varmegjenvinning og varmepumpe
 • Nye energikilder
 • Tilskudd og lønnsomhet

Befaring kan også gjøres på telefon eller videokonferanse. 

Etter befaring får du en rapport med oppsummering og anbefalinger. 

Boligsameier kan også søke.

Ta kontakt med kommunens energirådgiver på e-post eller telefon 930 09 955.

Du kan også ta kontakt med et av innbyggertorgene i kommunen.

Les mer om boligers byggeår og krav til isolasjon.  

Økonomisk støtte til energitiltak 

Asker kommune fortsetter med økonomisk tilskudd til energitiltak i boliger bygd før 1990. Ordninger gjelder ikke for hytter. 

 • Ta kontakt med Asker kommunes energirådgiver for gratis rådgivning og uforpliktende anbefalinger.
 • Gjennomfør tiltaket innen seks måneder.
 • Dokumentér tiltaket med faktura for arbeid og/eller materialer. Faktura må være utstedt til eier eller bruker av boligen fra et lovlig registret foretak.
 • Søknad om økonomisk støtte går gjennom energirådgiveren.

Kontakt energirådgiver før søknad

Det forutsettes at energirådgiveren godkjenner at tiltakene oppfyller kravene for tilskudd etter en befaring. Ta kontakt og avtal tid med energirådgiveren.

Eksempler på nyttige tiltak

Eksempler på typiske tiltak

Før tilstand

Etter tiltak

Antatt energibesparelse per m2/år

Tilskudd

per m2

Fornye Vindu/glass1

2-lag isoler- eller koblet vindusglass

3-lag energiglass

175 kWh

350 kr

Etterisolering av loft2

10 cm

30 cm

30 kWh

60 kr

Etterisolering av vegg3

10 cm

20 cm. Ny vindtetting

20 kWh

40 kr

Isolering mur i sokkeletasje utvendig

0 cm

10 cm

30 kWh

60 kr

Andre isolasjons-tiltak kan støttes etter egen vurdering.

Forklaringer:

1) Det gis ikke tilskudd til utskifting av eksisterende energiglass (vanlig fra slutten av 80-tallet). Utskifting av 3-lag isolerglass gir redusert tilskudd (vanlig på midten av 80-tallet)

2) Tilleggsisolasjon må utgjøre minst 20 cm og samlet isolasjon etter tiltak minst 30 cm. Om eksisterende isolasjon overstiger 15 cm gis det ikke tilskudd til etterisolering.

3) Tilleggsisolasjon må utgjøre minst 10 cm og samlet isolasjon etter tiltak minst 20 cm. Om eksisterende isolasjon overstiger 15 cm gis det ikke tilskudd til etterisolering.

Andre vilkår 

 • Det er en begrensede økonomiske midler, det er først til mølla-prinsippet som gjelder.  
 • Kommunen kan gjennomføre stikkprøver eller kontroll av gjennomførte tiltak.
 • Om tilskuddsordningen videreføres, vil Asker kommune kunne forlenge gjennomføringsfristen.
 • Tilskuddet kan ikke kombineres med tilskudd til «Oppgradering av bygningskropp» fra Enova eller andre offentlige tilskudd til samme tiltak.

Kampanje for styrer i borettslag og sameier

Her kan du lese mer om kampanje fra Viken hvor styrer i borettslag og sameier får digital befaring og gode råd for energibruk. 

Sjekk energiforbruket i boligen din

Du kan også være din egen energirådgiver ved å bruke Energiportalen.