Hvor godt er boligen din isolert?

Kravene til isolasjon har endret seg mye gjennom årene. Boligens byggeår gir derfor en god indikasjon på behovet for etterisolering.

Kommunens energirådgiver har besøkt over tusen boliger i Asker kommune for å gi råd om energitiltak. Et nyttig tips for å finne ut hvor godt boligen er isolert, er å se på kravene til isolasjon da boligen ble bygget.

Byggeår forteller hvor godt boligen er isolert 

De fleste boliger er bygd med datidens minimumskrav. Byggeår gir derfor en god indikasjon på behovet for etterisolering.

Er boligen din er bygget mellom 1900 og 1950? Da var kravene til isolasjon minimale. Hvis ingen har oppgradert boligen etter bygging, har den mest sannsynlig mellom null og fem centimeter isolasjon i vegger, tak og gulv.

Det gir stort varmetap.

Ble boligen bygget på 60- eller 70-tallet? Da var kravene til isolering noe større, men på langt nær lik dagens krav.

Etterisolering vil være en klok investering for reduserte strømkostnader og gi deg en lun og varm bolig.

Tiltak som energistyring, oppvarming, ventilasjon og lokal energiproduksjon er aktuelt for alle typer boliger uavhengig av byggeår.

Oversikt over byggeår og isolasjon

For å hjelpe deg med å finne ut hvor godt eller dårlig boligen din er isolert, har vi laget denne oversikten:

Byggeår

Isolasjon vegg

Isolasjon tak/loft

Isolasjon gulv

Vindu og u-verdi

Tetthet*

Typiske tiltak

1900-1950

0-5 cm

0-5 cm

0-5 cm

2-lag koblet vindu, U=2,6

8

Helhetlig oppgradering eller etterisolere vegg, loft, og gulv ved innblåsing. Fornye vinduer.

Varmepumpe

60-70 Tallet

10 cm

10-15 cm

10 cm

2-lag isolerglass u=2,8

6

Helhetlig oppgradering eller etterisolere loft, innblåsing i gulv, fornye vinduer/glass. Varmepumpe.

80-tallet

10-15 cm

15- 20 cm

10-20

2 eller 3 lag isolerglass U=2,8/1,8

6

Vurdere etterisolering av loft. Fornye vinduer/glass. Varmepumpe.

90-tallet

15-20 cm

20-30 cm

20 cm

2 lag energiglass u=1,6

4

Varmepumpe. Vurdere balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

2000-2021

20 – 25 cm

30 – 35 cm

20 – 30 cm

2 eller 3 lag energiglass u=1,4 – 0,8

2,5 – 1,0

Varmepumpe. Vurdere balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

*Luftvekslinger per time ved 50 Pa trykkforskjell