Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Nedgravde oljetanker

Kort fortalt

En oljelekkasje kan gi store og kostbare ødeleggelser på bolig og nærmiljø.

Er du eier av en oljetank er du blant annet ansvarlig for at oljetanken blir kontrollert regelmessig.

Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på telefon 110.

Det er forbudt med bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygg fra 1. januar 2020. Alternative løsninger er varmepumpe, bioenergi og solenergi. For boliger med nyere fyringsanlegg og oljetank kan bruk av biofyringsolje være et alternativ.

Hva gjelder i Asker?

Det er Forskrift om nedgravde oljetanker i Asker som er førende for hva som gjelder for nedgravde oljetanker i vår kommune.

Oftest stilte spørsmål om oljetanker

Spar tid - sjekk vår oversikt med de oftest stilte spørsmålene om nedgravde oljetanker

Fjerning av oljetank

Hovedregelen er at tanker som ikke er i bruk skal graves opp og fjernes.

 1. Før fjerning må tanken tømmes for olje og rengjøres. Dette arbeidet bør utføres av et godkjent firma. Du kan se hvilke firmaer som finnes i ditt område på oljefri.no.
 2. Påfyllings- og lufterør fjernes eller ødelegges ved flatklemming samtidig med at oljetanken fjernes. Dette er viktig for å hindre feilpåfylling.
 3. Dersom tankeier selv ønsker å levere tanken til godkjent gjenvinningsstasjon, må tankeier få utstedt et gassfrisertifikat, som ikke er eldre enn 24 timer. Sertifikatet må fremvises ved levering av tanken.
 4. Når oljetanken er fjernet eller fylt igjen skal kommunen ha beskjed. Firmaet som har utført jobben gjør vanligvis dette automatisk, men du som tankeier har det endelige ansvaret for at det blir gjort. Bekreftelsen må inneholde:
 • Navn på tankeier og adressen der oppdraget er utført.
 • Beskrivelse av tanktype og tankens volum. 
 • Informasjon om at tanken er fjernet og levert til godkjent mottak.

Søke om å la oljetanken bli liggende

Dersom den nedgravde oljetanken ligger slik til at det vil medføre betydelige kostnader å fjerne den, kan kommunen godkjenne at tanken blir liggende.

Tankeier må da sende kommunen en godt begrunnet søknad med følgende vedlegg:

 • Et enkelt situasjonskart som viser hvor tanken er gravd ned på eiendommen. En håndtegning er OK.
 • Fotografier som viser tankens beliggenhet, adkomstmulighet og eventuelle andre fysiske forhold som har med søknaden å gjøre.

Søknad sendes til e-post: eller per post til Asker kommune, Vann og vannmiljø, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Kontroll av oljetanken

Det er tankeiers ansvar å sørge for kontroll av oljetanken for å sikre at den er i god stand. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig, og er lovpålagt etter forskrift om begrensning av utslipp (forurensningsforskriften).

Hvor ofte tanken skal kontrolleres avhenger av hva slags tank du har:

 • Ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år.
 • Glassfibertanker (GUP-tanker) kontrolleres første gang to år etter nedgravingen, og etter 30 år.
 • Rekondisjonert tank kontrolleres 10 år etter at den ble innvendig plastbelagt, og deretter hvert 5. år.

Hvem kan utføre kontrollen?

Tilstandskontroll kan bare utføres av et firma med erfaring og kompetanse fra arbeid med rensing og kontroll av oljetanker. Tilstandskontrollen kan eksempelvis utføres av en av tilbyderne på oljefri.no.

Etter at oljetanken er kontrollert, skal tankeier motta en tilstandsrapport.

Tankeier må sørge for at kontrolløren sender kopi av tilstandsrapporten til: Asker kommune, Vann og vannmiljø, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post:

Sørg for at oljetanken er registrert

Asker kommune fører register over alle nedgravde oljetanker i kommunen. Dersom din tank ikke er registrert hos oss, ønsker vi at du melder inn at du har en tank. Meldingen sendes til

Ta kontakt med energirådgiver

Er du i tvil om hva du skal velge, kan du kontakte kommunens energirådgiver for en gratis og uforpliktende energirådgivning hjemme hos deg: .

Les mer om hvordan du kan gjøre en energianalyse av boligen din.